© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

ความสำเร็จ

"มนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างมากที่สุดในกระบวนการของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เรามีความสามารถในการสร้างสิ่งที่แตกต่าง และ ทำให้แต่ละคนมีความแตกต่างมีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล"
 
สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้แก่มนุษย์มากที่สุดคือ "นิสัย" อาจเรียกได้ว่า มนุษย์อัดแน่นไปด้วยนิสัย ที่เราไม่ค่อยตระหนักว่า นิสัยไม่ได้ติดตัวเรามาตั่งแต่เกิด เมื่อคุณมองไปที่ใครในโลกนี้ก็ตาม ไม่ว่าเขาคนนั้นจะประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว ก็ตาม ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือ นิสัยของพวกเขา ดังนั้น คำถามที่มนุษย์เราทุกคนควรคิดคือ "นิสัยของเราเป็นแบบไหน"
 
คล้ายกับคนที่ประสบความสำเร็จ หรือ คล้ายกับคนที่ประสบความล้มเหลว หรือ คล้ายกับคนทั่วๆไป? ไม่ว่าคำตอบคุณจะคืออะไร นั่นก็คือ เครื่องหมายรับประกันว่าคุณกำลังจะเป็นเหมือนกลุ่มคนเหล่านั้น
 
นี้คือเรื่องของสถิติ ถ้าคุณมีนิสัยที่เหมือนกลุ่มใด คุณย่อมมีผลลัพธ์ใกล้เครียงกับกลุ่มคนดังกล่าว แล้วคุณอยากเป็นคนแบบไหนละ?
ถ้าคุณบอกว่า อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่นิสัยของคุณ คุณกลับบอกว่าอยู่ในกลุ่มคนทั่วๆไป อันนี้ คุณเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณเองเสียใหม่ ให้มีคล้ายกับกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาเป็นกัน
 
ถ้าคุณมีคำถามอีกว่า แล้วนิสัยดังกล่าวเป็นอย่างไร ... คุณก็สามารถหาซื้อหนังสือสรุปพฤติกรรม หรือ นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จทั่วไปที่เขาเป็นกันมาอ่านก็ได้ เช่น หนังสือประเภทเล่าถึงความสำเร็จของบุคคลต่างๆ หรือ หนังสือรวมข้อมูลของคนที่ประสบความสำเร็จ เช่น 7 habits effective person หรือ หนังสือไทยๆแบบของท่านหลวงวิจิตร วาทการ ในส่วนของมหาบุรุษ กำลังใจ เป็นต้น
 

ในส่วนของชีวิตจริง ก็เลือกที่จะมองหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จใกล้ตัว เลือกดูว่า เขามีนิสัยอย่างไรที่คุณไม่มี วิเคราะห์และพิจารณาให้ดี คุณก็จะพบว่า คุณจะต้องทำอย่างไร
 
เมื่อทราบแล้ว ก็เลือกที่จะฝึกฝนนิสัยที่การจะเป็นขึ้นมา ไม่ช้าไม่นานคุณก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่ต้องการจะเป็น และ ชื่นชมตนเองได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน
 
นิสัย เป็นสิ่งที่คุณเลือกโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่กลับเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของคุณมากที่สุด ดังนั้น จงระมัดระวังในการเลือกนิสัยที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นคุณ
 
ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ สร้างนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จให้เกิดขึ้นในตัวคุณ
 
นิสัยไม่มีใครแย่งชิงคุณไปได้ มันอยู่กับคุณ ถ้าคุณมีนิสัยที่เหมาะสมและเป็นนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณก็จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เริ่มสร้างนิสัยของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในตัวคุณเสียแต่วันนี้

 

Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

 

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload