© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

การเป็นผู้นำ เริ่มต้นที่การกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

October 17, 2017

ผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  ของ Jesse Sostrin ในหัวข้อเรื่อง "การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องเรียนรู้เรื่องการกระจายงาน" ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังจะเป็นผู้นำ เลยนำมาแปลเป็นบทความให้ทุกท่านได้อ่านกัน

 

หนึ่งในเรื่องที่ยากที่สุดของการเปลี่ยนมาสู่การเป็นผู้นำ คือ

 

เปลี่ยนจาก “การทำ” เป็น “การนำ”

 

และเมื่อความรับผิดชอบของคุณเริ่มซับซ้อนขึ้น ความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและการเป็นคนที่รับผิดชอบงานจำนวนมาก ก็เริ่มมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
แม้ว่าแรกๆ อาจเป็นเรื่องยาก คุณอาจเกิดความขัดแย้งในตนเอง ระหว่าง “การทำ” กับ “การนำ” แต่คุณต้องเริ่มที่จะลดการลงมือทำ และมีส่วนร่วมน้อยลง โดยคุณจะทำส่วนนี้ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวและความสามารถในการกระจายงานกับคนรอบๆคุณ หมายถึง การที่คุณจัดองค์ความคิด ไอเดียของคนอื่นแทนการควบคุมการลงมือทำ หรือกระบวนการทำงานของพวกเขา

วิธีที่จะดูว่าคุณถืองานไว้มาเกินไปหรือเปล่า คือ การถามคำถามกับตัวเองว่า

 

"ถ้าคุณหยุดงานกระทันหัน 1 สัปดาห์ งานที่คุณได้เริ่มไว้จะสามารถดำเนินงานต่อ ในขณะที่คุณหยุดงานได้หรือเปล่า?"

 

ถ้าคุณตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ นั่นแปลว่าคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากเกินกว่าการเป็นส่วนที่สำคัญ การยกเพดานความเป็นผู้นำ คุณจะต้องเรียนรู้การกระจายงาน โดยมี 4 กลยุทธ์ที่พบว่าใช้ได้กับผู้นำทุกระดับ

 

 1. เริ่มด้วยอธิบายเหตุผล
  เมื่อคนขาดความเข้าใจว่าทำไมสิ่งนั้นสำคัญและพวกเขาเข้ากับมันได้อย่างไร พวกเขาก็จะให้ความสนใจน้อยลง แต่ถ้าทำให้เขาเข้าใจได้ ก็จะสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ในระดับบุคคลและโอกาสในการทำตามได้
   

 2. กระตุ้นให้เกิดการรักษาคำมั่นสัญญา 
  คนจะสนุกและรับผิดชอบต่องานได้ดี เมื่อเขาเข้าใจหน้าที่ กรอบการทำงานของตัวเองอย่างชัดเจน ว่าสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ ซึ่งการสื่อสารถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ
   

 3. มีส่วนร่วมในระดับที่เหมาะสม
  เลือกจุดที่เหมาะสมของคุณ โดยการถามคนอื่นว่าเขาต้องการการสนับสนุนในเรื่องใด เพราะหากคุณมีส่วนร่วมมากจนเกินไป อาจเป็นการควบคุม และจำกัดความคิดทำให้ไม่เกิดการสร้างสรรค์ หรือน้อยไปก็ทำให้ไม่สำเร็จ หรือไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
   

 4. ฝึกการพูด “ได้” “ไม่ได้” หรือ “ได้…แต่ว่า"
  นี่เป็นศิลปะและศาสตร์ของการเลือก เพราะผู้ที่ประสบความสำเร็จจะไม่กระจายทรัพยากรของเขาในทุกๆโอกาสที่เข้ามา เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งลำดับความสำคัญ และให้ค่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยมีคุณค่า หรือมูลค่าสูงที่สุด 
  - โดยตอบว่า “ได้” และให้ความใส่ใจที่จะมีส่วนร่วม กับงานที่มีความสำคัญต่อตำแหน่งงานและสร้างโอกาสให้คุณ
  - แต่ถ้าไม่ใช่ คุณอาจจะตอบว่า “ได้…แต่ว่า” โดยคุณอาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
  - สุดท้ายตอบว่า “ไม่“ ในกรณีที่คุณไม่มีความสำคัญกับตำแหน่งงานของคุณและไม่สร้างโอกาสให้กับคุณ

 

สุดท้ายนี้ การเป็นผู้นำ เบื้องต้นควรคำนึงถึง 4 กลยุทธ์ในการกระจายงานเพื่อการยกระดับความเป็นผู้นำของคุณ และหากคุณมีพฤติกรรมหรือการวางแผน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทีม สร้างทีมงานที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

 

Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload