© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

ผู้จัดการกับการสัมภาษณ์

จากบทความที่ผ่านมา ผู้จัดการคือผู้ที่สำคัญที่สุดในการที่จะต้องเป็นผู้เริ่มต้นในการสัมภาษณ์ที่ดี เพราะผู้จัดการหลายต่อหลายคนไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือแม้กระทั้งคำแนะนำที่ดีสำหรับงานด้านนี้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารเลยทีเดียว

 

หลายคนคิดว่าผู้บริหารน่าจะรู้จักงานด้านนี้ดีแล้ว หรือมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว แต่ในความเป็นจริง การสัมภาษณ์มีขั้นตอนที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมหรือคำแนะนำที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกระบวนการคัดเลือกจะดำเนินไปตามหลักเหตุผล และได้ข้อมูลยืนยันเพื่อลดความเสี่ยงในการคัดเลือกให้ได้มากที่สุด ถ้าคุณให้เวลาที่ดีเพียงพอในกระบวนการสัมภาษณ์ คุณจะสามารถเห็นถึงผลลัพธ์มหาศาลที่เกิดขึ้นในตอนท้ายที่สุดของการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ดีขึ้นของคุณอย่างพิสูจน์ได้ การทำกำไรให้แก่องค์กรของคุณในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง เพราะบุคคลที่คุณจ้างงานคือทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร ดังนั้น การเลือกจึงไม่ควรเป็นเสมือนการเล่นการพนัน ที่เกิดขึ้นบนความเสี่ยงสูงสุด

 

ในกระบวนการคัดสรรพนักงาน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อข่วยในการกรองบุคคลเบื้ยงต้น เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยา มีความสำคัญในฐานะเครื่องมือที่ลดความเสี่ยง แต่คุณจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะด้านการตั้งคำถามเพื่อช่วยตรวจสอบความเข้าใจเชิงลึกที่สอดคล้องกับความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานที่คุณเปิดรับสมัคร ในหัวข้อวันนี้จึงเป็นเรื่องของการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้กระบวนการว่าจ้างเป็นไปด้วยดีที่สุด

ในการสัมภาษณ์ คือ โอกาสในการที่จะหาหลักฐานที่พิสูจน์ได้ของผู้สมัครว่าพวกเขาเป็นอย่างที่องค์กรหรือเราต้องการหรือไม่ ตลอดถึงพิสูจน์ถึงว่าผู้สมัครเป็นอย่างที่แจ้งต่อเราหรือไม่ ทุกคนสามารถพูดได้ว่า พวกเขาสามารถขับรถได้ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่า คือ พวกเขาขับบ่อยและเชี่ยวชาญในการขับขนาดไหน

 

คุณจำเป็นต้องเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคำข้างล่างก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์

ประสบการณ์ ≠ การประสบความสำเร็จ

การศึกษา ≠ ทักษะ ความสามารถ

ความรับผิดชอบ ≠ ผลลัพธ์ที่ดี

(≠ แสดงถึง "ไม่เท่ากับ")

 

จากคำข้างบน หลายๆคนมักจะใช้ในเชิงความสัมพันธ์ที่แทนกันได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในการสัมภาษณ์ คุณจำเป็นต้องมองให้ลึกมากกว่าข้อมูลที่เห็นได้โดยสัมผัส หรือ การมองเพียงผิวเผินจากข้อมูลที่ได้รับการมองลึกจะสามารถหาผู้ทำงานที่เหมาะสมที่สุดได้

 

รูปแบบคำถามที่ต้องใช้ถามในการสัมภาษณ์บ่อยครั้ง เป็นรูปแบบคำถามทั่วไปๆ ที่ทุกคนต่างก็รู้ดี เช่น "คุณคิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ คืออะไรสำหรับการสมัครงานในตำแหน่งงานนี้"

 

ผู้สมัครก็จะตอบคุณด้วยคำตอบที่สามารถคาดเดาได้ เช่น "ดิฉัน/ ผม เป็นคนที่ซื่อสัตย์และตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่คะ/ ครับ"

 

ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับขณะผู้สมัครตอบคุณ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแค่ไหน โดยการถามกลับว่า "ลองอธิบายสิคะ/ครับ ว่าสถานการณ์ใดที่แสดงให้เป็นว่า คุณซื่อสัตย์ และยกตัวอย่างให้ฟังด้วยคะ/ครับ

 

TIP:

ในการสัมภาษณ์ ถ้าคุณคิดว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากการถามคำถามด้วยคำถามข้างบน คุณสามารถใช้รูปแบบคำถามในลักษณะของพฤติกรรมตรงข้าม ยกตัวอย่างเช่น "ลองบอกผม/ ดิฉัน เวลาที่แผนการของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง?" หรือ "อะไรเป็นปัจจัยที่คุณคิดว่าทำให้แผนการของคุณไม่เป็นไปตามแผน?" หรือ "คุณทำอย่างไรเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คิด หรือเกิดความผิดพลาดขึ้น?"

 

- M.I.S.S.Consult.com 
 
Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload