© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

Made a Positive Energy

ผู้นำที่ดีควรจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทักษะที่ดีด้านการสร้างความเชื่อมั่นด้านบวกให้แก่องค์กร ตลอดถึงการสร้างความหวังที่องค์กรจะเติบโตได้ คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้องค์กรเติบโตได้ดีแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถ้อยเพียงไร ทุกองค์กรต้องการผู้นำที่สามารถเชื่อถือและไว้ใจได้ผู้นำที่สามารถให้กำลังใจ บอกแผนงาน
และเป้าหมายแน่นอน ที่สำคัญผู้นำที่รู้วิธีการคือความสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ดังนั้น สิ่งที่ผู้นำสามารถกระทำได้อย่างง่ายๆ ได้แก่


คาดหวังสิ่งดีจากบุคคลากร หรือการคิดในด้านบวกกับทีมงาน

การคาดหวังและให้โอกาสบุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่สามารถทำให้พวกเขาสร้างความพยายามมากขึ้นและในที่สุด พวกเขาจะแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาแต่ไม่ควรกดดันมากเกินไป ในกรณีทีมงาน
คนใดของคุณไม่พร้อม ดังนั้น การสร้างทัศนคติทางบวกให้เกิดขึ้นแก่ทีมงาน และการคาดหวังให้ดีทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เริ่มจากการพูดคุยและบอกถึงความต้องการที่แน่นอนของคุณแก่ทีมงานของคุณ เพราะ พวกเขาจะได้รู้เป้าหมายแน่นอน และ พยายามที่จะทำให้ได้ดังนั้น ในภาวะเช่นนี้ก่อนที่คุณจะตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเรื่องความสามารถคุณอาจจำเป็นต้องทบทวนบทบาทในฐานะผู้นำของตนเองว่าคุณได้ให้ความชัดเจนแก่ทีมงานของคุณดีเพียงพอหรือไม่ เกี่ยวกับความคาดหวังที่คุณต้องการจากพวกเขาและคุณแสดงออกให้พวกเขาได้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาหรือไม่


ติดต่อ สื่อสารอยู่เสมอ

การติดต่อ สื่อสารคือ หัวใจของผู้นำ ในการทำให้ทีมงานที่ดูแลเป็นทีมที่แข็งแรงและพร้อมที่จะร่วมต่อสู้ในทุกสถานการณ์การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลดการติดต่อทีมงานหรือลูกน้องของคุณ ยิ่งคุณเป็นผู้นำในระดับสูงเท่าไหร่ เรื่องนี้กลับมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีตัวดังนั้น ควรติดต่อบุคลากรทุกระดับเท่าที่คุณทำได้ยิ่งเป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำ ลองถามถึงปัญหาว่าเราสามารถช่วยอะไรเขาได้ไหมให้คำชมเชยและความเชื่อมั่นในตัวบุคลากรที่คุณดูแลยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยเช่นนี้มีเพียงทีมงานที่ดีเท่านั้นจะสามารถพาองค์กรไปรอด (ซึ่งผู้นำคือ บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างทีมงาน - ถ้าทีมงานในองค์กรมีปัญหา ทีมงานนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาแท้ที่จริงแล้วคือผู้นำ ! ดังนั้น ถ้าองค์กรมีปัญหาเรื่องทีมงานเมื่อไหร่องค์กรควรจะใส่ใจผู้นำของทีมงานนั้นมากเป็นพิเศษ มากกว่าการไปพุ่งความสนใจแก้ไขในจุดอื่นๆ ) 

 

รู้ความต้องการที่แท้จริง มุ่งเน้นภาพรวม

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ย่อมแสดงออกถึงความชื่นชอบในงานที่ทำ มีพลังการทำงานที่เหลือเฟือ มีศรัทธาในงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีโดยไม่จำเป็นว่า ต้องอยู่ในสภาพเหตุการณ์แบบใดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีก็จะมุ่งเน้นการมองงานที่ภาพรวมและเป้าหมายที่ต้องการรู้ความต้องการที่แท้จริงและใช้ความสามารถของตนเองในการบริหารอย่างเต็มที่

 

ดูแลและรักษาตนเองให้ดี

จงเชื่อมั่นในตนเองถึงแม้บางครั้งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกท้อแท้บ้าง พยายามหาคนที่สนิทพูดคุยด้วยอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะการที่เราได้ระบายความกดดันออกไปจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีกำลังใจที่จะทำต่อไป การพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีการดูแลและรักษาตนเองให้ดีทั้งสภาพร่างกายและจิตใจย่อมทำให้คุณแข็งแรงพอที่จะดูแลทีมงานที่คุณดูแลได้ดีเช่นกัน

 

สรุป


การเป็นผู้นำในสภาวะเศรษฐกิจขาลง นับเป็นสิ่งท้าท้ายความสามารถอย่างยิ่ง เพราะนอกจากต้องบริหารองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤต ยังต้องดูแลบุคคลากรในองค์กรให้อยู่ดีมีสุข มีความเชื่อมั่นและมั่นคงในงานของพวกเขา ดังนั้นสภาวะแบบนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำและผู้บริหารทุกคนจะได้มีโอกาสเอาใจใส่ในงานและบุคคลากรได้มากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน เตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองและทีมงานอยู่เสมอกับการมองหาโอกาสทางธรุกิจและติดตามข่าวอยู่เสมอเตรียมพร้อมกับสิ่งไม่คาดหวังที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อและให้คำปรึกษาแก่บุคคลากรเมื่อเขาต้องการ สร้างความคิดที่เป็นบวกและสร้างแรงกระตุ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำให้ทุกคนเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวการที่ผู้นำมีความเตรียมพร้อมและมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอจะทำให้องค์กรอยู่รอดได้แม้จะสาหัสแค่ไหน ผู้นำที่ดีแม้จะเจอสถานการณ์ที่ลำบากแค่ไหน แต่พวกเขาก็จะสามารถพาองค์กรรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไม่บอบช้ำเสมอ ถ้าคุณคือผู้นำการพัฒนาตนเองทั้งความสามารถและอารมณ์ความรู้สึกจำเป็นต้องถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะการกระทำของผู้นำย่อมส่งผลโดยรวมต่อทีมงานผู้เป็นผู้ตามเสมอถ้าต้องการให้องค์กรชนะในสภาวการณ์เศรษฐกิจถดถ้อยแบบนี้ตัวผู้นำคือ ปัจจัยสำคัญ! 

 

- M.I.S.S.Consult.com 
 
Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload