© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

SIROTA’S 3 FACTOR THEORY

ในบทความเรื่อง การสร้างความมั่นใจกับคนในองค์กร ได้พูดถึงการสร้างความตื่นตัวและตื่นเต้น – ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้ดูย่ำแย่ไปด้วยแต่ การสร้างความตื่นตัวและตื่นเต้นให้แก่ทีมงานของคุณ กลับเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เพราะเป็นการสร้างพลังกระตุ้นที่ดีพนักงานจะมีพลังในการทำอะไรใหม่ๆ หรือ ทำสิ่งที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การละเลย หรือไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงกระตุ้นจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็อ้อมแน่ๆ ดังนั้น การเป็นผู้นำไม่ควรจะละเลยหรือมองข้ามไปได้เมื่อคุณคิดถึงการสร้างความตื่นตัวและเพิ่มแรงกระตุ้นไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ คุณก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ตามหลักการของ Sirota’s 3 Factor Theory

 

SIROTA’S 3 FACTOR THEORY 

 

1. Treat people fairly

- ปฎิบัติต่อทุกคนด้วยความยุติธรรม –

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรความยุติธรรมและการจริงใจคือคำตอบที่ดีที่สุดถ้าคุณอยู่ในภาวะที่ต้องปลดพนักงาน ควรจะให้พนักงานได้รู้ล่วงหน้าถึงสาเหตุและเหตุผลที่เป็นพวกเขา พูดอย่างจริงใจ
อย่าไปโกหกพวกเขาขณะเดียวกัน ถ้ามีการลดพนักงานออกไป คุณก็ควรทบทวนดูว่า งานที่มีอยู่
กับจำนวนพนักงานที่น้อยลง ไม่ได้ทำให้พนักงานที่มีอยู่รู้สึกเกินกำลังของพวกเขามากเกินไป

 

2. Provide useful work for which people are recognized

- หางานให้เหมาะกับบุคคลากร ที่สามารถทำให้เขาได้ใช้ความสามารถของเขาให้เป็นที่ยอมรับ – บางครั้งการให้งานควรดูความเหมาะสม ว่าผู้นั้นสามารถทำงานได้หรือไม่งานที่ให้ควรให้ไม่เกินความสามารถหรือมากเกินที่ผู้นั้นจะทำได้ไม่ควรให้งานกับคนที่อาจจะไม่มีประสิทธภาพในการทำได้ดีเพราะ นอกจากจะไม่สร้างแรงกระตุ้นที่ดีคุณยังทำให้เขาหมดพลังความเชื่อมั่นในตนเองและ หมดความตื่นเต้นในการทำทุกสิ่งรอบๆตัว

 

3. Foster good relationships at work

- รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงาน -

โดยทั่วไปองค์กรจะมีสวัสดิการให้พนักงานที่แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของพนักงานในองค์กรที่จะได้รับ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป การที่มีสวัสดิการเป็นสิ่งที่ดีกับพนักงาน ถ้าในสภาวะเช่นปัจจุบันบางองค์กรอาจจะมีการตัดสวัสดิการพนักงาน แต่องค์กรควรบอกสาเหตุที่ลดสวัสดิการบางอย่างและความจำเป็น เขาจะรู้สึกไม่ต่อต้านและจะให้ความร่วมมืออย่างดีนอกจากนี้การลดสวัสดิการบางอย่างคุณควรเพิ่มสวัสดิการบางอย่างที่ไม่เป็นใช่เรื่องของเงิน เช่น ลดสวัสดิการบางอย่างแต่คุณเพิ่มในเรื่องวันหยุดให้แก่พวกเขาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี นับเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าพนักงานจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียสิ่งที่เขาเคยได้และเขาจะไม่รู้สึกไม่ดีกับองค์กร 

 

- M.I.S.S.Consult.com 
 
Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload