© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

เตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์

เพื่อความสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน คุณควรทำให้แน่ใจว่า คุณเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี สำหรับการเข้าไปสัมภาษณ์งาน ซึ่งเรามีคำแนะนำดีๆ สำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวดังนี้

Prepare before the interview

หาข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท และ ใครเป็นผู้สัมภาษณ์คุณ ตำแหน่งอะไร รวมทั้ง กลับไปหาอย่างละเอียดอีกครั้ง เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณได้รับสัมภาษณ์ ในเรื่องของความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
หาข้อมูลในตำแหน่งงานที่คุณได้รับสัมภาษณ์จากที่อื่นว่า เป็นยังไร ทำงานแบบไหน เงินเดือนทั่วๆไปเท่าไหร่ และ อัตราความเจริญก้าวหน้าเป็นยังไง 
ตรวจสอบความพร้อมทางการแต่งกาย ทรงผม รองเท้า เสื้อผ้า เล็บ และ อื่นๆ
ลองทดสอบการตอบคำถาม การตั้งคำถามด้วยตนเอง 
เตรียมคำถามที่น่าสนใจ ไว้สำหรับการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
ทวนเวลา วัน และ รายละเอียดในการสัมภาษณ์
พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสัมภาษณ์
เตรียม Resume และ เอกสารที่เกี่ยวข้องไปเผื่อย่างน้อย สอง ถึง สามชุด

 

Arriving at the interview 

มาถึงก่อนเวลาจริง ประมาณ 10-15 นาที
ตรวจสอบความพร้อมของ Resume และ รายละเอียดเอกสารต่างๆ
หายใจเข้าลึกๆ และ ทำใจให้สบาย

 

During the interview

แสดงความกระตือรือร้น 
แสดงความเคารพต่อผู้สัมภาษณ์ เช่น ยกมือไหว้ หรือ จับมือ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
พูดทวนชื่อผู้สัมภาษณ์ และ จดจำให้ได้อย่างถูกต้อง
ใช้ Resume เป็นพื้นฐานข้อมูลในการสัมภาษณ์
ควรแสดงความสนใจ ด้วยการมองตาผู้สัมภาษณ์
เน้นที่ความสามารถของคุณที่สามารถใช้ได้กับตำแหน่งงานที่สัมภาษณ์ อย่าพูดเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
ฉลาดในการยกตัวอย่าง และ เน้นประเด็นในความสามารถที่จะทำให้คุณสามารถทำงานได้ดี
เน้นที่คุณสมบัติเด่นของคุณที่สามารถช่วยให้คุณทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ดี
พูดถึงแต่ด้านบวกเกี่ยวกับที่ทำงานเก่า บริษัทเก่า และ เจ้านายเก่า เท่านั้น

 

Closing the interview 

เน้นความสนใจของคุณที่มีต่องานว่าเพราะอะไรที่ทำให้คุณสนใจในตำแหน่งงานนี้
สรุปความสามารถของคุณอีกครั้ง ก่อนจบการสัมภาษณ์
ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ให้โอกาส และ เวลาแก่คุณในการสัมภาษณ์คุณ
สอบถามว่า เมื่อไหร่ ที่คุณสามารถรู้ผลการสัมภาษณ์ได้
ถ้าผู้สัมภาษณ์ตกลงรับคุณ ให้ขอเวลาเพื่อพิจารณาในรายละเอียด ก่อนที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธ โดยทันที

 

After the interview 

เขียนจดหมายขอบคุณ หรือ เมลล์ขอบคุณ ผู้สัมภาษณ์คุณ
แสดงให้เห็นว่า คุณมีความประทับใจต่อผู้สัมภาษณ์ งาน และ บริษัท
สำรวจผลการสัมภาษณ์ของคุณ ว่าคุณทำอะไรได้ดี หรือ พลาดอะไรในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อที่คุณจะเรียนรู้การวิเคราะห์ และ ใช้เป็นประโยชน์ในคราวหน้า
ถ้าคุณเตรียมพร้อม โดยการตรวจสอบตนเองก่อนการเข้าสัมภาษณ์ว่า คุณพร้อมทั้งหมดทุกหัวข้อข้างบนหรือยัง ถ้าทำได้ คุณจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ทำงานมืออาชีพที่ทุกบริษัทต้องการตัว 

 

- M.I.S.S.Consult.com 
 
Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload