© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

ผู้บริหารแทบทุกคนคิดว่าพวกเขาคือโค้ช

 

 

ผมได้อ่านบทความจาก HBR ในหัวข้อ Most Managers Think of Themselves as Coaches ซึ่งเขียน โดย Jack Zenger และ Joseph Folkman ซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจ และดีมากๆ จึงขอทำการแปลให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับ

 

บทความนี้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่า

 

"ในการเป็นผู้บริหาร คุณคิดว่าตัวคุณนั้นเป็นผู้นำหรือโค้ชหรือไม่? คุณรู้สึกว่าการที่ลูกน้องเห็นคุณเป็นคนเก่งหรือการมีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างไหนสำคัญมากกว่า? คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาต่างๆหรือช่วยลูกน้องในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาของเขาเอง? คุณรู้สึกดีกับการสั่งงานหรือการช่วยกันทำงานมากกว่า?"

 

จากการสำรวจที่ผู้เขียนได้ทำขึ้นแสดงให้เห็นถึง ความอยากที่จะมีลักษณะในการเป็นโค้ชมากกว่าที่ผู้เขียนคาดการณ์ไว้

 

และในการสำรวจของผู้เขียน เขาได้ทำการทดสอบ 30 คุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ผู้นำที่แย่ และโค้ชที่ยอดเยี่ยม

 

ผู้อ่านมากกว่า 2,000 คนได้เข้าร่วมการทำสำรวจนี้ ผู้เข้าทำแบบสำรวจนี้มาจากทั่วโลก ซึ่ง 60 เปอร์เซ็นต์มาจากอเมริกา 10 เปอร์เซ็นต์จากแถบยุโรป 9 เปอร์เซ็นต์จากแถบเอเชีย 6 เปอร์เซ็นต์จากประเทศแคนาดา 2 เปอร์เซ็นต์จากแถบอเมริกากลางและใต้ 2 เปอร์เซ็นต์จากแอฟริกา และ 11 เปอร์เซ็นต์คือที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

 

ผู้เข้าร่วมทำการสำรวจมีตำแหน่งงานที่หลากหลายครบคลุมทุกตำแหน่งงานโดยแบ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูง 20 เปอร์เซ็นต์ ผู้บริหารอาวุโส 23 เปอร์เซ็นต์ ผู้บริหารระดับกลาง 27 เปอร์เซ็นต์ และอีก 30 เปอร์เซ็นต์คือหัวหน้างาน

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 3 ใน 4 ของผู้เข้าทำการสำรวจ พึงพอใจกับการบริหารผ่านการโค้ช มากกว่า ภาวะผู้นำแบบชี้แนะโดยบริหารงานผ่านการให้คำแนะนำและวิธีการทำงานที่ชัดเจน

จากประสบการณ์และการค้นคว้าของผู้เขียนค้นพบว่าโค้ชที่ยอดเยี่ยมมักจะช่วยผู้อื่นให้ค้นพบคำตอบเองมากกว่าการให้คำแนะนำหรือคำตอบไปเลย พวกเขาพึงพอใจที่จะทำงานไปพร้อมๆกันมากกว่าการบอกให้ใครทำอะไร และพวกเขาก็ชอบที่จะปฏิบัติตนเสมอผู้อื่นมากกว่าการเป็นผู้ที่ควบคุมหรือเหนือกว่า

 

หลายปีก่อน หนึ่งในผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาผู้บริหารระดับสูงจาก 50 บริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) และจัดทำการบรรยาย ในการบรรยาย เขาได้พูดถึง เหตุผลที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่เพราะเขารู้สึกว่าการที่ผู้บริหารอยู่ด้วยกันจะมีประโยชน์มากกว่าการแยกออกไปทำเป็นบริษัทของตนเอง ทางเดียวที่เราจะได้ประโยชน์ที่ว่าก็คือการร่วมมือและการทำงานร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูง (CEO) แทบทุกคนจากทั่วโลกเองก็จะกล่าวเช่นเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสำรวจนั้นคงเป็นแค่ความต้องการของผู้เข้าร่วมที่อยากมีคุณลักษณะแบบนั้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำจริงๆ ผู้เขียนได้จินตนาการถึงผู้อ่านที่พูดกับตัวเองว่า “หัวหน้าไม่ได้สนใจในการให้ฉันค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง” หรือไม่ก็คิดว่า “ในบางครั้งเราต้องการการสนทนาแบบเปิด ที่ให้อารมณ์เหมือนการคุยกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน แต่กลับกลายเป็นว่า บอกวิธีการและสั่งให้ทำ” สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ตามปกติ แต่ความแตกต่างระหว่างองค์กรที่หลงลืมทัศนคตินี้ไปชั่วขณะกับองค์กรที่ไม่ได้สนใจเลยอย่างชัดเจน

 

เมื่อมองลึกลงไปในผลแบบสำรวจ พบว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต้องการมีลักษณะของเพื่อนร่วมงานและช่วยคนอื่นในการหาวิธีการของตนเองเช่นกัน ในขณะที่ตำแหน่งหัวหน้างานจะมีความต้องการลักษณะนี้ต่ำที่สุด ผลลัพธ์นี้ขัดแย้งกับประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างสิ้นเชิง จากประสบการณ์ของผู้เขียน หัวหน้างานจะเชื่อว่าพวกเขาถูกคาดหวังให้ทำตามคำแนะนำ คำสั่ง และแน่ใจว่าคำสั่งที่ให้ได้ถูกทำตาม อย่างไรก็ตามไม่น่าเชื่อว่า ในบางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้เองก็ชอบการโค้ชมากกว่าภาวะผู้นำแบบชี้แนะ

 

*Collaborative แปลว่า การร่วมมือกันทำงาน *Directive แปลว่า การสั่งการหรือให้คำแนะนำ

*Top Management – ผู้บริหารระดับสูง *Executives – ผู้บริหาร *Middle Management – ผู้บริหารระดับกลาง

*Supervisor – ผู้จัดการระดับต้น *Individual Contributor – หัวหน้างาน

 

ผลแบบสำรวจนี้มีน่าสนใจมากเพราะพวกเขาได้พบผู้บริหารและหัวหน้างานหลายคนที่เก่งในการทำงานให้สำเร็จโดยการให้คำแนะนำและชี้แนะทุกรายละเอียดของงาน กับ ผู้นำที่มีอำนาจเด็ดขาดจะทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ในกระบวนการทำงานนี้ ลูกน้องจะไม่เริ่มทำอะไรเลยถ้าปราศจากคำสั่ง เขาจะรอคำสั่งอย่างเดียว เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการความคิดของลูกน้องจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่จะสูญเสียการพัฒนาคนให้ทำงานได้ดีขึ้น คุณค่าของการโค้ชคือการพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างทักษะและความสามารถของลูกทีม

 

ที่มา: https://hbr.org/2014/07/most-managers-think-of-themselves-as-coaches

 


- M.I.S.S.Consult.com 
 
Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

 

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload