© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

การสร้างเสน่ห์แรกพบ

ทักษะการเข้าสังคม อาจเป็นเรื่องง่าย แต่ ก็ดูเหมือนว่า เป็นเรื่องยากสำหรับใครอีกหลายๆคน

วันนี้ เรามีเทคนิคดีๆ สำหรับการสร้างการจดจำที่ดี ตลอดทั้ง การเปลี่ยนมุมมองของคนอื่นที่มีต่อคุณให้ไปเป็นไปแบบสร้างสรรค์

 

มาพบกับ 4 วิธีที่จะเปลี่ยนมุมมองหรือทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคุณ:

 

วิธีที่ 1 สร้างความประหลาดใจ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นคนที่ใครๆก็รู้ว่า ไม่ค่อยพูดอะไร หากคุณต้องการสร้างความประหลาดใจ ก็ให้ทำตรงกันข้าม กับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวคุณ ในกรณีคือ ใครๆก็คิดว่า คุณต้องไม่พูด ดังนั้น หากคุณพูดก่อนในที่ประชุม คุณย่อมสร้างความประหลาดใจ และ สร้างความประทับใจได้มาก

 

วิธีที่ 2  สร้างความเชื่อที่ถูกต้อง

ความประทับใจ คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

แสดงให้คนอื่นเห็นว่า การประทับใจครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องเป็นจริง ทำให้พวกเขาเห็นหลักฐานว่า การสร้างความประทับใจควรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่างหาก ดังนั้น คุณควรจะกระทำตัวเองให้เป็นคนที่แสดงออกถึง ความพร้อม และ รอยยิ้มที่สดใส แสดงความสุภาพ และ ความเป็นมิตรที่ดีอยู่เสมอ

 

วิธีที่ 3 สร้างการเรียนรู้ให้มากขึ้น

หากเราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับใครในครั้งแรกที่เจอ ขอให้อย่าหลบหน้าพวกเค้า พยายามหาวิธีที่จะเข้าไปรู้จักพวกเค้าให้มากขึ้นเพื่อที่เค้าจะได้รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนอย่างไร เรียกว่า ถ้าใครที่คุณรู้สึกไม่ดี ไม่มั่นใจ และ คุณพยายามเรียนรู้พวกเขาในทิศทางที่สร้างสรรค์ ผ่านการแสดงออกถึงความต้องการเป็นมิตร การให้เกียรติ และ การอยากเข้าใจ คุณจะยิ่งเข้าใจและสุดท้าย คุณจะกลายเป็นคนที่พวกเขาชอบและอยากรู้จักเช่นกัน

  

วิธีที่ 4 สร้างความคิดกรอบเวลาที่เหมาะสม  

บางทีเรารู้สึกว่าทำไมคนนั้นไม่ชอบหน้าเราเลยแม้จะเพิ่งเจอกันก็ตาม  บางทีที่เขาอารมณ์ไม่ดีหรือไม่ยิ้มกับคุณอาจจะเป็นปัญหาที่เขามีอยู่ก่อนแล้ว  แต่โชคร้ายที่คุณเจอเขาในเวลานั้น  สิ่งที่ทำได้คือขอให้คุณอดทนและทำตัวในสิ่งท่ีเป็นคุณ และ ทำในสิ่งที่่คุณภูมิใจในตนเอง เพียงเท่านี้ทีเหลือก็ปล่อยไป เพราะ คนส่วนใหญ่ก็จะเห็นและสุดท้ายพวกเขาก็จะเปลี่ยนมาชอบในตัวตนของคุณเอง

 

เพียงแค่ 4 วิธี การสร้างความประทับใจแรกพบก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

 

- M.I.S.S.Consult.com 
 
Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload