© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

9 Tips to Win BOSS: 9 เทคนิค ชนะใจเจ้านาย

July 2, 2015

 

ปัจจัยในการประสบความสำเร็จในการทำงาน นอกจากจะต้องเก่งในการทำงานแล้ว หัวหน้า หรือ BOSS คือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวกันได้เลยที่เดียว

 

วันนี้ MissConsult นำเสนอ 9 เทคนิค สำหรับการชนะใจ หัวหน้า หรือ boss ของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9 เทคนิคนี้เป็นผลสรุปจากการเก็บสำรวจกลุ่มผู้ทำงานชั้นนำ ในการบริหารหัวหน้าของพวกเขาได้อย่างประสบความสำเร็จ มาดูกันเลยคะ

 

 

1. Do you job and Do it Well: เทคนิคแรก บอกให้ทำงานของตนเองให้ดี เรียกว่า เทคนิคเบื้องต้น เราต้องรู้ก่อนเลยว่า เราถูกจ้างมาเพื่อผลลัพธ์อะไร ตัววัดผลการทำงานของเราคืออะไร ถ้าไม่รู้ ต้องถามหัวหน้าของเราให้ชัดเจนเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้น ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างดีที่สุด

 

วิธีการ: 

 • สอบถาม การคาดหวังจากหัวหน้า เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

 • วิธีการประเมินผล ความสำเร็จ จากการทำงาน 

 • เรียนรู้วิธีการทำงาน ที่ให้ผลสำเร็จสูงสุด จากคนที่ประสบความสำเร็จ หรือ ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาใช้ทำให้ผลงานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จอย่างดีที่สุด

 

 

 

2. Get To know Your BOSS: เรียนรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการทำงาน รูปแบบการสื่อสาร และ วิธีการประเมินผลงาน ตลอดทั้ง สิ่งที่หัวหน้าคาดหวังจากการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้อย่างดีที่สุด

 

วิธีการ: 

 • สังเกต จากวิธีการ สื่อสาร ทั่วไป ทั้งกับลูกน้องคนอื่น เพื่อนร่วมงาน และ หัวหน้าของหัวหน้า

 • สังเกต การนำเสนอ การพูดคุย ในเรื่องของการงาน และ เรื่องส่วนตัว ว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร

 • สื่อสารบนพื้นฐาน ความเข้าใจ หัวหน้าของคุณ ไม่ใช่ ตัวคุณ

 

 

 

3. Assist and Support Your Boss's Professional Goal: สนับสนุนการทำงานของหัวหน้า นี้คือ วิธีการสร้างความสัมพันธ์และคุณค่า ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องได้อย่างดีที่สุด เพราะการทำงานของคุณ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้หัวหน้าประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  ทำได้แบบนี้ รับรองได้ว่า คุณคือ ลูกน้องคนที่ไว้ใจ และ การเติบโตของหัวหน้า ย่อมหมายถึง การเติบโตของคุณเช่นกัน 

 

 

วิธีการ: 

 • ให้ความสำคัญ ต่องานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ไม่แสดงอาการ สงสัยหรือเกี่ยงงานรับผิดชอบ

 • พูดและ ให้เกียรติหัวหน้า ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 • แสดงความกระตือรือร้น เมื่อได้รับมอบหมายการทำงานใดๆ และ สอบถามถึง งานที่สามารถช่วยหรือสนับสนุนจากหัวหน้าอยู่เสมอ

 

 

 

4. Be loyal to Your Boss: ให้เกียรติหัวหน้าของคุณ ทั้งทาง การคิด การกระทำ และ คำพูด หลีกเลี่ยง การนินทา หรือ การใช้คำพูดสนทนา ที่แสดงถึงความสงสัยในพฤติกรรม การกระทำ ต่างๆ ตลอดทั้ง การเป็นส่วนหนึ่งของการพูดว่าหัวหน้าของคุณในสถานการณ์ต่างๆ เรื่องนี้ คือ เรื่องสำคัญ ถ้าคุณสงสัย สิ่งที่ควรทำ คือ การสอบถามจากหัวหน้าของคุณโดยตรง ถ้าทำไม่ได้ ก็ควรหลีกเลี่ยงการสร้างเรื่องนินทา หรือ การพูดที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในเชิงลบ

 

 

 

วิธีการ: 

 • แสดงการให้เกียรติหัวหน้าของคุณ ทั้งทางกิริยา ท่าทาง และ คำพูด

 • หลีกเลี่ยง การพูดเชิงลบ เกี่ยวกับหัวหน้าของคุณทุกรูปแบบ และ สถานการณ์ 

 • แสดงออกถึงความชื่นชม ในเเรื่องหรือความสามารถที่คุณยอมรับเกี่ยวกับหัวหน้าของคุณกับผู้คนโดยทั่วไป 

 

 

 

 

​5. Make your Boss's Priorities your Priorities: ให้ความสำคัญกับลำดับความสำคัญของหัวหน้าเสมือนหนึ่งลำดับความสำคัญของคุณ เมื่อได้รับงานเร่งด่วนจากหัวหน้า นั่นหมายถึง งานเร่งด่วนของคุณเช่นกัน การรีบจัดการ บริหารและกระทำให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว ย่อมสร้างความไว้ใจและความมั่นใจในตัวคุณให้เกิดขึ้้นได้อย่างชัดเจน 

 

วิธีการ: 

 • แสดงความกระตือรือร้นเมื่อได้รับมอบหมายงานเร่งด่วนจากหัวหน้า

 • สอบถาม ความคาดหวัง ผลลัพธ์ ตลอดทั้ง ทำความเข้าใจทั่วไปของตัวงาน สอบถามความเข้าใจกับหัวหน้า เพื่อสร้างการทำงานได้อย่างรวดเร็วตามที่ถูกคาดหวัง

 • ระหว่างการดำเนินการให้ข้อมูล และ สร้างการรับรู้ ผ่านการรายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้า ตลอดเวลา ผ่านอีเมลล์ หรือ ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควร หายไปทำงานแล้วไม่มีการรายงานความคืบหน้าใดๆ 

 

 

 

6.Take the initiative with project and assignments: แสดงตัว หรือ อาสาสมัครในการทำงานหรือโครงการใหม่ๆ ที่หัวหน้าของคุณมี หรือ นำมาเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการทำงานและความกระตือรือร้นในการเติบโตของคุณ อีกทั้ง โครงการใหม่ๆ เป็นโอกาสของคุณในการแสดงความสามารถที่หลากหลายและทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

 

วิธีการ: 

 • ยกมือแสดงตน เป็นคนที่อาสาสมัคร ในการทำงานใหม่ๆ หรือ โครงการต่างๆที่ถูกนำมาเสนอ จากหัวหน้าของคุณ

 • แสดงความกระตือรือร้น และ แสดงให้เห็นถึง การเรียนรู้ได้ มองโอกาสและความท้าทาย

 • ให้ความร่วมมือ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

 

 

7. Seek Solutions to Problems: มองหาทางแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พูดเสนอความคิดเห็นในเชิงแก้ไข มากกว่า การตำหนิ วิจารณ์ หรือ หาคนผิด 

 

 

วิธีการ: 

 • เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา มองที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 • ทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ 

 • มองหาทางแก้ไข ที่ละลำดับ เพื่อมุ่งไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นสำคัญ

 

 

 

8. Show interest activities that your boss passionate about: ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่หัวหน้าชื่นชอบหรือมีความรักในเรื่องดังกล่าว โดยต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า ไม่ใช่เรื่องของการประจบประแจง แต่เป็นเรื่องของความใส่ใจ เราย่อมดีใจ เมื่อมีคนใส่ใจเรา เช่นเดียวกับหัวหน้าของคุณ

 

 

วิธีการ: 

 • ศึกษาเรื่องที่หัวหน้าคุณชื่นชอบหรือสนใจ เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการสนทนา ในกรณีมีการพูดคุยเรื่องดังกล่าว คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยได้อย่างไม่ขัดเขิน

 • แสดงความสนใจ ผ่านการรับฟัง เมื่อหัวหน้าของคุณพูดถึงกิจกรรมดังกล่าว 

 • ไม่แย่งพูด หรือ แสดงถึงการเข้าใจอย่างมากเกินไป ถ้าคุณเองก็ไม่ได้เข้าใจหรือชอบกิจกรรมดังกล่าวอย่างแท้จริง แค่เพียงคุณฟัง และ เมื่อถูกถามสามารถตอบได้ คุณก็จะมีเสน่ห์และสร้างความประทับใจได้ดีเช่นกัน 

 

 

 

9. Demonstrate a long-term interest in your organization: แสดงความชื่นชมองค์กรและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับองค์กร คือ ความสำคัญสูงสุด ยิ่งคุณตำแหน่งสูง หรือ มีความสามารถอย่างโดดเด่น หัวหน้าย่อมเกรงว่าจะสูญเสียคุณไป และ ถ้าคุณแสดงออกถึง ความไม่แคร์ ไม่สนใจ หรือ ทำให้เห็นว่า คุณไปไหนก็ได้ สุดท้าย คุณจะถูกจัดให้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ควรสนับสนุน เพราะ ไม่มีความมั่นคงหรือจะอยู่ในองค์กรระยะยาว แน่นอน ไม่ใครลงทุนกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ในการจากไป

 

 

วิธีการ: 

 • ห้ามพูดเชิงการลาออก การมีโอกาสที่อื่น หรือ มองหางานที่อื่นในที่ทำงานโดยเด็ดขาด

 • ห้ามแสดงถึง ความไม่จริงจังต่ออนาคตของคุณกับองค์กรที่คุณทำงานอยู่ คุณทำงานที่ไหน คุณได้รับเงินและค่าตอบแทนจากที่นั่น ดังนั้น ทำงานให้เต็มที่และให้เกียรติองค์กร ทีมงาน โดยการแสดงผ่านคำพูดที่ชื่นชม ยอมรับ 

 • ถ้าคุณต้องการออก หรือ ไปจากองค์กร ให้ได้งานหรือได้รับการนำเสนออย่างเรียบร้อยแล้วเท่านั้น คุณจึงแจ้งแก่หัวหน้าของคุณได้ และ ถึงแม้นจะออกไปแล้ว คุณก็ควรเป็นหนึ่งในผู้ที่พูดในด้านดีขององค์กร หลีกเลี่ยงการตำหนิ วิจารณ์ เพราะ อาจเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับคุณ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ดีเพียงพอสำหรับการนำไปพูดต่อ

 

 

ทั้ง 9 ข้อ คือเทคนิคที่พบว่า ถ้าคุณฝึกจดจำและนำไปใช้ให้เป็นประจำ แน่นอนว่า คุณจะเป็นหนึ่งในผู้ทำงาน ที่กระชากใจหัวหน้าของคุณได้อย่างโดดเด่น และ สามารถสร้างบุคลิกภาพผู้นำ และ หัวหน้าที่ดีแก่ตนเองได้ในอนาคตการทำงานอย่างมืออาชีพ 

 

 

- MissConsult

 

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

 

 

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload