© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider

5 Habits to Get Promoted: 5 นิสัยเพื่อสร้างการเติบโต

June 25, 2015

 

5 HABITS TO GET PROMOTED 5 นิสัยเพื่อสร้างการเติบโต

 

 

การทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนั้น ประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามมีการเก็บสำรวจจากผู้ประสบความสำเร็จโดยทั่วไป พบว่า บุคคลที่สามารถประสบความสำเร็จในการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็ว และ มีความก้าวหน้าในการทำงาน อย่างก้าวกระโดด พวกเขาเหล่านั้น ประกอบไปด้วย 5 นิสัยสำคัญดังต่อไปนี้ 

 

 

 

1. Time /รักษาเวลา:

การรักษาเวลา คือ นิสัยพื้นฐานของพวกเขา ที่ให้ความสำคัญต่อเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย การประชุม การส่งงาน มีการเก็บตัวอย่างพฤติกรรมของผู้คนเหล่านี้ได้ดังนี้ 

 

  • เข้าทำงานก่อนเวลา หรือ ไม่มีการมาทำงานสาย 

  • ในระหว่างการทำงาน ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่มีการนำเวลาการทำงานไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการคุยธุระส่วนตัว เล่นอินเตอร์เนท หรือ อื่น ๆ สำหรับพวกเขา เวลาทำงาน คือ ทำงานอย่างเดียว

  • ตรงเวลาต่อการนัดหมาย พวกเขาจะเป็นกลุ่มผู้คน ที่เตรียมการดี วางแผนดี ให้ความสำคัญต่อการนัดหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบลูกค้า การประชุม หรือ การส่งงาน ไม่มีการผิดนัดเวลา ถ้าจำเป็นต้องผิดเวลาด้วยเหตุใดก็ตาม กลุ่มพวกนี้ จะแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าเสมอ ทำให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่สร้างความน่าเชื่อถือในตนเองสูง

 

ถ้าคุณมี: คุณจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และ ไว้ใจได้ เรียกว่า มีเครดิตที่ดีในการทำงาน พฤติกรรม สร้างความน่าเชื่อถือ ต่อตัวคุณเองได้อย่างแน่นอน

 

ถ้าคุณไม่มี: ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็จะถูกมองว่า เป็นคนเอาแน่เอานอนไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ ยังไม่อยู่ในความพร้อมของการเป็นผู้นำ หรือ อื่น ๆ 

 

วิธีการสร้าง: การกำหนดนิสัยตนเองในการเตรียมตัวทำสิ่งต่างๆ เผื่อเวลา และ ถ้าผิดพลาดหรือ ทำไม่ได้ แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเสมอ เพื่อให้เขาหาทางแก้ไขหรือดำเนินการอื่น

 

 

 

2. Enthusiasm / กระตือรือร้น:

 

นิสัยการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และ ความสดชื่น ถือเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่สำคัญของผู้ประสบความสำเร็จ ที่ทำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวของเขา ได้รับพลังงานแห่งความสดชื่น มีชีวิตชีวา และ ทำให้เขากลายเป็นคนที่ดูโดดเด่นและน่าสนใจอยู่เสมอ 

 

ถ้าคุณมี: คุณจะเป็นคนที่โดดเด่น มีราศี ถูกมองเห็น และ ถูกสังเกตก่อนใครๆ 

 

ถ้าคุณไม่มี: ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็จะถูกมองว่า เฉื่อยชา โบราณ ไม่น่าสนใจ หรือแย่สุดคิดต่อให้คุณกลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบ ไร้พลัง แย่ สุดๆ

 

วิธีการสร้าง: การออกกำลังกาย และ การฝึกการเดิน ไม่จำเป็นต้องมีบุคลิกภาพโดดเด่น มากมาย แค่เพียงคุณเดินเร็วขึ้น คุณก็จถูกมองเห็นเป็นคนที่กระตือรือร้น และ คล่องแคล่วโดยทันที

 

 

 

thethinkingcanvas.ภาพประกอบจาก

 

3. Solution Focus /การแก้ไข:

 

นิสัยของการมองหาทางแก้ไข การแก้ปัญหา ก็เป็นอีกหนึ่งนิสัยที่สร้างความโดดเด่นให้แก่ผู้ทำงานได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดการบรรลุผลสำเร็จ เกิดการหาทางออก และ สร้างผลลัพธ์ทางการทำงาน

 

ถ้าคุณมี: คุณจะเป็นคนที่ถูกมองว่า เป็นนักบริหาร เป็นผู้นำ เป็นคนมองโลกแบบทางบวก เป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ที่แสนจะดี 

 

ถ้าคุณไม่มี: ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็จะถูกมองว่า เป็นคนมองโลกแง่ลบ คนตั้งแง่ คนไม่มองหาโอกาส หรือแย่สุด ก็คือ ขาดวิสัยทัศน์ ยอมแพ้ ไม่เป็นผู้นำ

 

วิธีการสร้าง: การใช้หลักคำถาม 5 Whys คือ การสรุป หรือ ยอมแพ้อะไร ถามตนเองในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับทางเลือก หรือ ทางแก้ไข อย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อที่ตัวคุณเอง จะมองหาวิธีแก้ไข หรือ มองในมุมอื่น 

 

 

 

 

4. Assertive Communication & การสื่อสารเชิงบวก:

 

นิสัยของการสื่อสารบนพื้นฐานการสร้างสรรค์​การให้เกียรติคนอื่น และ การทำให้คนอื่นรู้สึกถึงการได้รับเกียรติ คือ หนึ่งนิสัยของผู้ทำงาน ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยืน และทำให้เกิดการรับรู้เชิงบวกต่อผู้ทำงานเอง ในการเป็นมืออาชีพ 

 

ถ้าคุณมี: คุณจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากพูดคุยด้วย มีเสน่ห์ และ นักสร้างความสัมพันธ์ ที่สำคัญ แสดงออกถึง ระดับ EQ ของคุณว่าเป็นผู้ใหญ่ ให้เกียรติคนอื่น และ ให้เกียรติตนเอง เรียกว่า มีลักษณะผู้นำกันเลยทีเดียว

 

ถ้าคุณไม่มี: ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็จะถูกมองว่า เป็นคนเอาแต่อารมณ์ พูดเพื่อทำลาย พูดเอาแต่ตนเอง ไม่รักษานำ้ใจคนอื่น ไม่มีน้ำใจ แย่สุด ก็กลายเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์ไม่เป็น เข้ากับใครไม่ได้ พวกตัวยุ่ง ตัวป่วน 

 

วิธีการสร้าง: การกำหนดนิสัยตนเองในการฟัง ฝึกทักษะการฟัง ฝึกทักษะการถาม (ด้วยความสุภาพ)ก่อนการวิจารณ์ หรือ การตำหนิ ในเรื่องที่ไม่มีข้อมูล หรือ เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

5. Personaly Mastery & รักการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง:

 

นิสัยของการเรียนรู้ได้ รักการเรียนรู้ เปิดรับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นนิสัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง ลดความเครียดในการเปรียบเทียบ หรือ แข่งขันกับคนอื่นทำให้สุขภาพจิตดี และ สร้างการเจริญเติบโตให้แก่ตนเอง เป็นอิสระต่อการอยู่ใต้อิทธิพลของคนอื่นอย่างแท้จริง

 

ถ้าคุณมี: คุณจะเป็นคนที่สนุกกับชีวิต ชีวิตมีทางเลือก มองเห็นโอกาส ฉลาด และ พูดคุยกับทุกคนได้อย่างเหมาะสม และ ทำให้เกิดการยอมรับในความสามารถ ไหวพริบ ได้มาก

 

ถ้าคุณไม่มี: คุณจะกลายเป็นคนใจแคบ มองไม่เห็นโอกาส ไม่รักการพัฒนา แย่สุด อาจมีคนมองว่า คุณเป็นพวกโบราณ คร่ำครึ สอนไม่ได้ หรือ เป็น dead wood ขององค์กร ความดีที่เคยทำมา หายหมดเลยคราวนี้ 

 

วิธีการสร้าง: การกำหนดเป้าหมายให้แก่ตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ อ่านหนังสือที่แตกต่างจากงานที่ทำ พูดคุยกับคนที่แตกต่างในสาขาอาชีพ หรือ อายุ เปิดโอกาสให้ตนเองในการท่องเที่ยวไปในที่แปลกๆ หรือ แตกต่าง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

 

 

- MissConsult

 

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

Please reload

Featured Review

Neuroscience for Competency: บรรลุสมรรถนะผ่านหลักการทำงานของเส้นใยประสาท

November 17, 2015

1/10
Please reload

Tag Cloud
Please reload

Please reload