• KG ProCoach

PSYCHOLOGY & WORKING PEOPLE


Individual commitment to a group effort — that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work.

~Vince Lombardi

ในโลกของธุรกิจและในชีวิต สิ่งที่เราต้องทำให้ได้ดีที่สุด คือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพราะ ไม่ว่าเราจะเลือกทางใด เราก็ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คน

ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับผู้อื่น จึงถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญและยังอาจเรียกได้ว่า เป็นทักษะที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ที่มีเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การมีทักษะที่ดีในด้านการเข้าใจผู้อื่น ถือเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมและความต้องการของบุคคลให้เข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อน

เรื่องง่ายที่สามารถทำได้โดยทั่วไป และ ทันที คือ การสังเกตและทำความเข้าใจคนอื่นบนพื้นฐานของสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ภายนอก หรือ Overt Behavior

Overt Behavior คือ พฤติกรรมในส่วนที่เราสังเกตเห็นได้โดยตรงจากการแสดงออกของคนอื่น เช่น การแต่งกาย การเดิน การแสดงออกทางร่างกายต่างๆ สำหรับพื้นฐานง่ายๆ แบบเอาไปใช้ได้เลย ลองสังเกตตามนี้

การแต่งกาย: โดยทั่วไป เราจะพบคนแต่งตัวโดยทั่วไปแบ่งสองแบบง่ายๆ คือ

1. แต่งตัวดี: แบบแต่งตัวดีแล้วดูมีสีสัน ลูกเล่น โดยทั่วไป คนแบบนี้ชอบการพูดคุย เป็นที่สนใจ ชอบความทันสมัย เรื่องที่กำลังเป็นข่าว พูดไม่คิดมาก หากต้องการสนทนา สามารถชวนคุยได้โดยทันที เพียงแค่ใช้ประโยคเริ่มต้น 'สวัสดีคะ' และ ยิ้มให้ก่อนที่จะเริ่มชวนคุย ---- และ แบบแต่งตัวดีแบบคุมโทน เน้นความเรียบ ความดูดี โดยทั่วไป คนแบบนี้ ค่อนข้างไว้ตัว ระวังตัว และต้องการให้คนอื่นเคารพพื้นที่ส่วนตัว สามารถชวนคุย โดย ใช้คำพูดเชิงออกตัวหรืขออนุญาติก่อน เช่น 'ขอโทษนะคะ' และโทนเสียงที่สุภาพ รอการตอบรับรับรู้จากเขาก่อนเริ่มบทสนทนา

2. แต่งตัวทั่วไป: แบบธรรมดาทั่วไป เน้นสะอาด มีระเบียบ โดยทั่วไป ง่ายๆ ถ้าเห็นเราแล้วยิ้มให้ด้วยแสดงว่าเป็นมิตรง่าย ให้เกียรติคนอื่นบนพื้นฐานที่คนอื่นแสดงต่อเขา และอีกแบบคือ แต่งตัวธรรมดาที่เสื้อผ้าอาจดูไม่สะอาด หรือ หลุดหลุ่ย โดยทั่วไป ถ้าใบหน้ายิ้มแย้ม ไหล่หลังตรง ไม่ก้มหน้า ก็โอเค พูดคุยได้ ต้องการภาษาง่ายๆ แต่ถ้าใบหน้ามึนทึง เดินไหล่ห่อตัวงอ ถ้ามองหน้าคนอื่นแล้วตาแข็ง ควรเพิกเฉยหรือเลี่ยงการสนทนา

กิริยาโดยทั่วไป

1. พฤติกรรมเปิด เช่น ใบหน้ายิ้มแย้ม ยิ้มให้เราก่อน หรือเมื่อเรามองเขา เขามองตอบรับรู้หรือยิ้มให้ หัวเราะพูดเสียงดัง สามารถผูกมิตรได้ง่าย พร้อมต่อการพูดคุยกับคนแปลกหน้า

เดินคล่องแคล่ว พูดเร็ว แสดงถึงใจร้อน ขี้เบื่อ

2. พฤติกรรมปิด เช่น ใบหน้าเฉยๆ เมื่อเรามองเขาเขาก้มหน้า หรือหันหน้าไปทางอื่น พูดเสียงทั่วไปหรือเบา เอามือปิดหรือกอดอก หากต้องการสื่อสาร ควรดูจังหวะ และพูดเกริ่น แนะนำตัว หรือ ชวนคุยในเรื่องที่มั่นใจว่าเขาตอบเราได้แน่นอนก่อนเสมอ ห้ามถามคำถามที่ต้องคิดมากหรือคำถามที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าว ถือเป็นตัวบ่งชี้ภายนอก ที่บอกเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของคนคนหนึ่ง แต่การเข้าใจผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกตามเป้าหมายที่ต้องการหรือคาดหวัง ผู้ทำงานมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจ ตัวบ่งชี้ "ภายใน" ซึ่ง คือ "ความเป็นตัวตน" การมีลักษณะทางการแสดงออกตามธรรมชาติที่ หรือ ลักษณะนิสัยพื้นฐานที่เป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลผู้นั้น ตลอดถึง ความสนใจ แรงกระตุ้นจูงใจ และ ความปรารถนาที่ต้องการ

การตัดสินลักษณะบุคคลของคนทั่วไป ซึ่งมักจะอ้างอิงอยู่กับปัจจัยภายนอก คือ ลักษณะการแสดงออกทางสังคม ภาพลักษณ์ การแต่งตัว ซึ่งอาจทำได้เพียงระยะสั้น แต่การประสบความสำเร็จสำหรับการสร้างสัมพันธ์กับบุคคลในระยะยาว คือ ความสามารถในการเข้าใจตัวบ่งชี้ ภายใน หรือ ความคิดของบุคคล ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราเรียกว่าเป็นผู้มีจิตวิทยาในการสร้างสัมพันธ์ หรือ จิตวิทยาของผู้ชนะ อย่างแท้จริง

แล้วครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีการสังเกต ตัวบ่งชี้ภายในหรือ Covert Behavior พร้อมกับวิธีการเตรียมความพร้อมในการสนทนาเพื่อสร้างสเน่ห์ทางการสื่อสารของคุณกันค่ะ

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider