• Career Coach., MissConsult.com

หัวหน้าจ๋า…. พวกเราเป็นคน ช่วยทำ และ ดูแล เราให้เหมือนคนด้วยเถอะ!


Hello Boss! I’m a human; please treat me like a human.

หัวหน้าจ๋า…. พวกเราเป็นคน ช่วยทำ และ ดูแล เราให้เหมือนคนด้วยเถอะ!

วันนี้ ดิฉันอยากเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหัวหน้าต่างๆ ที่ดูเหมือนว่า กำลังจะพยายามทำอะไรบ้างอย่างที่ผิดธรรมชาติของมนุษย์ ผ่านรูปแบบการฝึกอบรม การเรียนรู้บางอย่าง ที่ทำให้พวกเขาปฏิบัติกับลูกน้องเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าเป็นมนุษย์

ช่วงนี้กระแสการพัฒนาการดึงศักยภาพบุคคลกำลังมาแรงในสังคม มีการทำ การตลาดมากมาย ที่ทำให้รู้สึกว่า ผู้บริหาร จะสามารถกลายเป็น ผู้บริหารที่เก่งกาจ อย่างยอดเยี่ยม ในเชิงการบริหารทีมงาน หลายๆ คน เข้าไปฝึก กลายเป็นเครื่องจักร เจ้าระเบียบ เจ้าหลักการ ดูเรื่องมาก ไร้อารมณ์ขัน ทำให้ดิฉันตั้งคำถามกับตัวเองว่า ท่านผู้บริหารเหล่านั้น ท่านต้องการอะไรจากลูกน้องหรือทีมงานของท่าน ? ทำไมท่านต้องการที่จะควบคุมพวกเขา ? ทำไมท่านต้องการ การยอมรับจากพวกเขา? …… และ สุดท้าย ที่ดิฉันสงสัยจริงๆ ทำไมท่านถึงทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก? ลูกน้องของท่าน เขาก็เป็นคนเหมือนท่าน และ เขาก็ต้องการอะไรคล้ายๆท่าน

อย่าไปทุ่มเงิน เพื่อฝึกให้ท่านกลายเป็นหุ่นยนต์ มากกว่า การเป็นมนุษย์ ที่ใส่ใจผู้อื่น อย่าเพียงแค่เรียนรู้หลักการ แต่ ทำตัวเหมือนไร้ชีวิต จิตใจ ท่านอยากให้ลูกน้อง ทำงาน ท่านเคยเข้าใจเขาจริงๆไหม ว่าลูกน้องท่านแต่ละคน มีความรัก มีความชอบ มีจุดดี และ จุดเด่นอะไร โปรดอย่าใช้อะไรที่เป็นรูปแบบเดียวกัน กับคนทุกคน เพราะ พวกเขาไม่เหมือนกัน เหมือนที่ท่านก็ไม่เหมือนใคร หลายๆครั้ง ที่ดิฉันเห็นท่านผู้บริหาร จริงจัง จะต้องทำนั่น ทำนี้ กับลูกน้องของเขา แต่ตัวของท่านเองกลับไม่เคยทำตัวเองให้เป็นที่น่ารักหรือเป็นที่ไว้ใจกับลูกน้องของท่านเองเลย หลักสูตรมากมาย ที่ฝึกและอบรมเรื่องกลยุทธ์ คงจะใช้ได้จริง ถ้าการเข้าฝึกเหล่านั้น ยังคงทำให้ท่านผู้บริหาร มีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เรียนรู้ว่า ลูกน้องของท่าน หรือ คนอื่นๆรอบตัวท่าน เขาก็เป็นคนธรรมดา เขาย่อมมีข้อดี ข้อเสีย ดังนั้น พิจารณาว่าข้อเสียของเขามันกระทบอะไรมากมายกับผลงานที่ท่านต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาเถอะ

  2. เรียนรู้ว่า ลูกน้องของท่าน หรือ คนอื่นๆ รอบตัวท่าน เขาเองก็ต้องการได้รับการยอมรับในความสามารถเหมือนกับท่าน ดังนั้น เรียนรู้ที่จะตระหนักรู้และให้ความสำคัญในเชิงบุคคล กับทุกคนที่ท่านทำงานด้วย แบบตัวเขา และด้วยความจริงใจ

  3. เรียนรู้ว่า การหลอกล่อ ด้วยมาดเท่ห์ และ คำพูดสุดสวย เอาไว้ใช้ได้แค่ในโฆษณาเท่านั้น เพราะในชีวิตจริง ถ้าคำพูดดีแต่ไม่สอดคล้องกับการกระทำ ก็อย่าหวังว่า จะทำให้เชื่อได้อีก

  4. เรียนรู้ว่า การพูดในแง่ดี เพื่อให้เกิดการเติบโตและเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้ด้วยความซื่อตรง บอกได้ด้วยตนเอง แต่ก่อนบอกก็ต้องรู้หรือทราบก่อนว่า ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแล้ว จะดีอย่างไร

การฝึกหลายอย่างที่ทำให้ผู้บริหารปัจจุบัน ดูเป็นคนที่ไร้อารมณ์ เจ้าหลักการ เน้นการสร้างภาพลักษณ์ จนกลายเป็นว่า เป็นคนที่ไม่อยู่กับชีวิตจริง แต่ เป็นคนที่เหมือนเป็นผู้วิเศษ หรือ เรียกว่า ฉันต้องดีกว่าผู้อื่น ฉันต้องโดดเด่น ทำให้ขาดความมีเสน่ห์แบบที่คนธรรมดาพึงมี เพราะ ชีวิตของเขาดูเหมือน ต้องสมบูรณ์ ต้องเป็นไปตามแผนการ ต้องมีประสิทธิภาพ และ….

ลูกน้องของท่าน เขาก็เป็นคนที่อยากได้อยากมีเหมือนท่าน ถ้าอยากให้เขาจริงใจ อยากให้เขาพัฒนา ท่านเองก็ต้องจริงใจและพัฒนาตนเองให้เห็นเป็นตัวอย่าง และ แน่นอนว่า คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าท่านทำด้วยความจริงใจแล้ว แต่เขาไม่สนใจจะเปลี่ยนแปลง ท่านเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง หรือเรียนรู้การเป็นหัวหน้าที่ดี ดวย หลักพรหมวิหาร 4 ก็ได้ ประกอบด้วย

  1. เมตตา ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ความสำเร็จ มีความจริงใจต่อผู้อื่น

  2. กรุณา ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ หรือ มีความหวังดีอย่างแท้จริงที่จะช่วยเขา สนับสนุน ให้มีความสุข ความสำเร็จ ยิ่งขึ้น

  3. มุทิตา ความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขในทางที่เป็นกุศล แสดงออกถึงการยอมรับ การให้เกียรติ การชื่นชมกับผู้อื่นเป็น

  4. อุเบกขา การวางจิตเป็นกลาง เมื่อได้พยายามใน 3 ข้ออย่างดีแล้ว แต่ถ้าใครไม่เห็นดีด้วย หรือ ไม่ต้องการทำ ก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และ เข้าใจว่า นี้คือชีวิตของเขา เขามีสิทธ์เลือก คุณทำได้แค่แนะนำ เท่านั้น

หลักข้างบน เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราสามารถใช้ปฏิบัติได้กับทุกคน เราสามารถเป็นหัวหน้าที่ดี เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลได้อย่างแท้จริง ถ้าเรื่องที่เราจะฝึกเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์ มากกว่า การฝืนธรรมชาติมนุษย์

อย่ายึดติดกับหลักการของฝรั่งมากเกินไป อย่า คิดง่ายๆแค่ว่า การตั้งคำถาม การพูดคำเก๋ๆ การสร้างภาพลักษณ์ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ อาจทำได้ แต่ก็คงเป็นระยะสั้น แต่ถ้า ต้องการประสบความสำเร็จระยะยาว สิ่งที่คุณต้องทำ คือ การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และ การให้เกียรติเขาเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง เรียนรู้ที่ดูแล เข้าใจ จริงใจ และ ปฏิบัติ เหมือนที่คุณต้องการได้รับ และ การเรียนรู้เกี่ยวกับคนหรือมนุษย์ เป็นเรื่องที่เรียนไม่รู้จบ ไม่ลำบากจนเกินเรียน แต่ก็ไม่ง่ายจนไม่ใส่ใจ ที่สำคัญ โปรดหยุด การฝึกตนเองให้กลายเป็นหุ่นยนต์ และ ทำได้แค่เพียง การตั้งคำถาม การสร้างความฝัน การอยู่ในโลกแห่งอุดมคติ เพราะ มนุษย์ เป็นเรื่องของธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ คุณก็เข้าใจมนุษย์

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider