• Career Coach., MissConsult.com

Create New Opportunities


“ความจริงที่ว่า การประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาองค์กรทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ทํางาน คงไม่มีปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้องค์กรทั้งดูดีและน่าทํางาน แต่ถ้าเลือกได้ที่จะทําให้องค์กรพัฒนาและน่าทํางานคงจะเป็นการพัฒนาผู้นำองค์กร” - Warren Bennis, Organizational Consultant and Arthur

ในยุคช่วงเศรษฐกิจกำลังบูม หรือเราเรียกว่าธุรกิจขาขึ้น องค์กรมักจะตื่นเต้นกับโอกาสที่มีให้อย่างมากมาย ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่มีเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งโดยส่วนรวมก็จะพอใจกับสินค้าและบริการ ทำให้โอกาสทางธรุกิจมีเข้ามาแบบต่อเนื่องไม่ขาดสาย หลายๆ ผู้นำในองค์กร ต่างก็มีความสุขกับการบริหารจัดการที่ดูเหมือนเอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

แต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยล่ะ ? คุณจะทำอย่างไร ? ในสภาวะความตื่นเต้นและพลังทางความคิดอาจจะย่ำแย่หรือคิดไม่ค่อยออก พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพกดดันและจะรู้สึกสั่นคลอนในตำแหน่งหน้าที่ของตน … คุณจะทำอย่างไร?

ผู้นำก็คือผู้นำไม่ว่าจะเป็นสภานะการณ์แบบใดโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยผู้นำที่ดีจะขาดไม่ได้เพราะเขาคือคนที่จะนำองค์กรให้รอดได้ ฉะนั้นผู้นำคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด

สำหรับการส่งเสริมภาพรวมขององค์กรผู้นำ สามารถพิจารณาหลักการจากบทความนี้นำไปประยุทธ์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก...

การสร้างโอกาสใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

ช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยองค์กรต้องมีระบบการจัดการและการบริหารที่ดีเพื่อความอยู่รอดขององค์กรแต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้างความได้เปรียบ ให้ได้มากกว่าคู่แข่งการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอจึงเป็นกิจกรรมทางการบริหารที่ดีเพราะเมื่อเศรษฐกิจกลับมามีการแข่งขันสูงขึ้น คุณก็จะได้รับโอกาสที่ดีกว่าคู่แข่ง ที่ไม่ได้พิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการ ฉะนั้นช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะกลับมาดูแลการจัดการและบริหารภายในองค์กรและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ

• ทบทวนแผนการต่างๆในการบริหารและจัดการ

เอาแผนการต่างๆที่ได้วางไว้ นำมาตรวจสอบว่าอันไหนสำเร็จตามเป้าหมายอันไหนไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรและแผนการที่เหลืออยู่ยังมีความเหมาะกับสภาวะปัจจุบันหรือไม่อย่างไร

• เป็นตัวอย่างที่ดี

เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงความเป็นผู้นำที่ดีให้แก่ทีมงาน โดยการแสดงตัวอย่างแก่พนักงานของคุณอย่างง่ายๆ โดยการใช้เวลาติดต่อดูแลลูกค้าให้มากขึ้น ใช้ทักษะที่ดีของคุณ ทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้พนักงานคนอื่นได้เห็นวิธีการและจะได้ปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง

• เพิ่มคุณค่า

สิ่งที่สำคัญมากๆคือการเพิ่มคุณค่าแก่สินค้าและบริการขององค์กรที่มีอยู่โดยไม่ต้องเพิ่มราคาและลดคุณภาพสินค้า สิ่งนั่นคือการรับฟังที่ดีการฟังว่าลูกค้าต้องการอะไร คิดอะไรอยู่มีวิธีไหนที่องค์กรของคุณจะสามารถตอบและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยที่คู่แข่งอาจจะตอบโจทย์ของลูกค้าได้ไม่ดีพอ (การเลือกทำแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าในระยะเวลานี้จึงเป็นรูปแบบที่น่าเพิ่มลงในระบบการจัดการและการบริหารของคุณ)

• ใช้สภาวะเศรษฐกิจในสภาพปัจจุบันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณอาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยอาจจะเป็นการรวมตัวกับองค์กรอื่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองเรื่องการสั่งซื้อให้แก่องค์กร หรือการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อหาข้อตกลงที่สามารถส่งผลประโยชน์โดยรวมให้ทั้งทีมงานของ คุณหรือคู่ทางธุรกิจของคุณ

• โอกาสในการตัดสิ่งที่ไม่ก่อเกิดรายได้

ตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเหมาะต่อการ ตัดรายจ่ายที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดแก่องค์กรโดยพนักงานทุกคนพร้อมจะเข้าใจองค์กรและช่วยสนับสนุน

• สร้างแผนการที่จะสร้างโอกาสและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ในยุคเศรษฐกิจถดถ้อยเป็นช่วงที่ดีที่สุด สำหรับการคิดสร้างแผนการด้านการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรคือการจัดตั้งโปรแกรมที่จะพัฒนาองค์กรอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลากรหรือคุณภาพของสินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความตื่นตัวให้แก่ทีมงานของคุณ ไม่จำเป็นที่ต้องฝึกอบรมภายนอกองค์กรถ้าคุณติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะคุณเองอาจจะมีเวลาว่างมากพอ ที่จะให้เวลาของคุณสำหรับพวกเขาในการฝึกอบรมพวกเขาด้วยตัวคุณเอง สอนเทคนิคต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ตลอดทั้ง ช่วยพวกเขาตรวจสอบความสามารถด้านการทำงานอย่างละเอียดว่ามีสิ่งใดที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ดีที่สุด

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#leadership

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider