• Career Coach., MissConsult.com

LEADERSHIP IN DOWNTURN Leading & Succeeding


ผู้นำองค์กรในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในสภาพปัจจุบัน ทุกองค์กรประสบช่วงเศรษฐกิจโลกกำลังมีปัญหา เพื่อการอยู่รอดทำให้ทุกๆองค์กรต่างพยายามปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาวะดังกล่าว ทำอย่างไรจะทำให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโต มากกว่าการประหยัดจนไม่ทำอะไรเลย

หลายๆ องค์กรต้องการทราบว่า สิ่งใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด และจำเป็นมากที่สุด สำหรับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว บางองค์กรเลือกที่จะตัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุน หรือแม้นกระทั่งลดพนักงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งหรือเรื่อง ดังกล่าวอาจไม่ใช่สิ่งประกันว่า ในระยะยาวองค์กรของคุณจะสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะดังกล่าวและจากพบสำรวจพบว่าจะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวมากกว่าเสียด้วยซ้ำ (โดยเฉพาะถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นตามที่คาดการณ์)

จากผลสำรวจในระดับองค์กรชั้นนำที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในทุกสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจโลกพบว่าคำตอบที่ถูกต้องและให้ผลสำเร็จได้ดีเสมอคือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผู้นำในองค์กรให้มีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญที่สุด

ความจริงแล้วความกังวลใจของเหล่าพนักงานในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่คือความท้าทายของผู้นำที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและยังคงสามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลผลิตและผลงานให้ได้ตามเป้าหมายดังนั้น กุญแจสำคัญที่จะปกป้องดูแลองค์กรในสภาพเศรษฐกิจถดถ้อยได้ดีที่สุดคือการสร้างผู้นำ

อย่างไรก็ตาม ผู้นำในองค์กรในบทความนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึง CEO หรือระดับผู้บริหารระดับสูงเพียงเท่านั้น แต่ให้รวมถึงระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือในตำแหน่งงานที่คุณมีทีมงานหรือลูก น้องที่ต้องคอยดูแล

ทุกองค์กรต้องการผู้นำทุกตำแหน่งงาน ที่มีความสามารถด้านการควบคุมระบบการเงิน การรับการจ่ายที่เหมาะสม แต่ผู้นำที่สามารถมองเห็นโอกาสต่างๆ และพยายามจะฉกฉวยโอกาสความได้เปรียบทางธุรกิจอยู่เสมอและไม่ท้อถอยต่อสิ่งที่เป็นลบรอบๆตัวผู้นำที่ทุ่มเทให้กับองค์กรและสามารถนำความคิดด้านบวกของตนไปสู่คนอื่นๆในองค์กรให้คิดเป็นบวกเหมือนเขาคือคำตอบที่ดีที่สุด สำหรับการเป็นผู้นำในองค์กรช่วงยุคเศรษฐกิจถดถ้อย สิ่งที่ผู้นำควรทำ หรือควรคิดที่จะทำ เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองและ ทีมงานให้ดำรงอยู่ได้อย่างดีที่สุดสำหรับยุคเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเช่นนี้

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#leadership

36 views

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider