• Career Coach., MissConsult.com

SIROTA’S 3 FACTOR THEORY


ในบทความเรื่อง การสร้างความมั่นใจกับคนในองค์กร ได้พูดถึงการสร้างความตื่นตัวและตื่นเต้น – ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้ดูย่ำแย่ไปด้วยแต่ การสร้างความตื่นตัวและตื่นเต้นให้แก่ทีมงานของคุณ กลับเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เพราะเป็นการสร้างพลังกระตุ้นที่ดีพนักงานจะมีพลังในการทำอะไรใหม่ๆ หรือ ทำสิ่งที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การละเลย หรือไม่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงกระตุ้นจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็อ้อมแน่ๆ ดังนั้น การเป็นผู้นำไม่ควรจะละเลยหรือมองข้ามไปได้เมื่อคุณคิดถึงการสร้างความตื่นตัวและเพิ่มแรงกระตุ้นไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ คุณก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ตามหลักการของ Sirota’s 3 Factor Theory

SIROTA’S 3 FACTOR THEORY

1. Treat people fairly

- ปฎิบัติต่อทุกคนด้วยความยุติธรรม –

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรความยุติธรรมและการจริงใจคือคำตอบที่ดีที่สุดถ้าคุณอยู่ในภาวะที่ต้องปลดพนักงาน ควรจะให้พนักงานได้รู้ล่วงหน้าถึงสาเหตุและเหตุผลที่เป็นพวกเขา พูดอย่างจริงใจ อย่าไปโกหกพวกเขาขณะเดียวกัน ถ้ามีการลดพนักงานออกไป คุณก็ควรทบทวนดูว่า งานที่มีอยู่ กับจำนวนพนักงานที่น้อยลง ไม่ได้ทำให้พนักงานที่มีอยู่รู้สึกเกินกำลังของพวกเขามากเกินไป

2. Provide useful work for which people are recognized

- หางานให้เหมาะกับบุคคลากร ที่สามารถทำให้เขาได้ใช้ความสามารถของเขาให้เป็นที่ยอมรับ – บางครั้งการให้งานควรดูความเหมาะสม ว่าผู้นั้นสามารถทำงานได้หรือไม่งานที่ให้ควรให้ไม่เกินความสามารถหรือมากเกินที่ผู้นั้นจะทำได้ไม่ควรให้งานกับคนที่อาจจะไม่มีประสิทธภาพในการทำได้ดีเพราะ นอกจากจะไม่สร้างแรงกระตุ้นที่ดีคุณยังทำให้เขาหมดพลังความเชื่อมั่นในตนเองและ หมดความตื่นเต้นในการทำทุกสิ่งรอบๆตัว

3. Foster good relationships at work

- รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงาน -

โดยทั่วไปองค์กรจะมีสวัสดิการให้พนักงานที่แสดงให้เห็นถึงความพิเศษของพนักงานในองค์กรที่จะได้รับ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป การที่มีสวัสดิการเป็นสิ่งที่ดีกับพนักงาน ถ้าในสภาวะเช่นปัจจุบันบางองค์กรอาจจะมีการตัดสวัสดิการพนักงาน แต่องค์กรควรบอกสาเหตุที่ลดสวัสดิการบางอย่างและความจำเป็น เขาจะรู้สึกไม่ต่อต้านและจะให้ความร่วมมืออย่างดีนอกจากนี้การลดสวัสดิการบางอย่างคุณควรเพิ่มสวัสดิการบางอย่างที่ไม่เป็นใช่เรื่องของเงิน เช่น ลดสวัสดิการบางอย่างแต่คุณเพิ่มในเรื่องวันหยุดให้แก่พวกเขาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี นับเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าพนักงานจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียสิ่งที่เขาเคยได้และเขาจะไม่รู้สึกไม่ดีกับองค์กร

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#leadership

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider