• Career Coach., MissConsult.com

สร้างความมั่นใจกับคนในองค์กร


ข่าวลืออาจจะมีมากมายในช่วงเศรษฐกิจถดถ้อยโดยส่วนมากมีแนวโน้ม ออกไปทางเป็นลบมากกว่าบวกข่าวเหล่านี้อาจเป็นที่ชินตาของคุณ เช่น … คนรู้จักหลายคนอาจจะตกงาน อัตราคนตกงานที่รัฐบาลประกาศมี จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆบริษัทที่คุณเคยได้ยินชื่อและรู้จัก ตลอดทั้ง หลายๆคนทางสังคมธุรกิจอาจจะถูกฟ้องล้มละลายมากขึ้น และข่าวอื่นๆ อีกมากมาย ที่ล้วนแต่บันทอนจิตใจให้แก่ความคิดในแง่ ลบ คุณละรู้สึกอย่างไร? และลูกน้องหรือทีมงานที่ของคุณ รู้สึก อย่างไร? สำหรับข่าวดังกล่าวแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบหลายต่อหลายคนทั้ง ในที่ทำงานหรือในสังคมวงกว้างทั่วๆไปซึ่งล้วนเป็นการส่งผลกระทบ ทั้งทางตรงและหรือทางอ้อม ทางใดทางหนึ่งในการปฎิบัติงานและการ ผลิตผลงานของคนทำงานทั่วๆไป ดังนั้น แนวทางการคิด หรือ ทัศนคติ ของคนทำงานต่อเรื่องดังกล่าวคือสิ่งสำคัญ ที่บุคคลระดับผู้นำต้อง ใส่ใจ! สำหรับความคิดของคุณ ในฐานะผู้นำคุณต้องเป็นบวกและมองหา โอกาสแก้ไขอย่าให้สื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณในด้านลบ อย่างเด็ดขาด ! และที่สำคัญ จงทำให้มั่นใจว่า ทีมงานของคุณ ก็จะไม่ เป็นเหยื่อของข่าวดังกล่าว! จงอย่าทิ้งพวกเขาให้ตกอยู่ในสภาวะความ คิดติดลบ พยายามให้เวลาทีมงาน หรือลูกน้องของคุณ บอกถึงความ สำคัญของพวกเขาที่มีต่อบริษัท พยายามส่งเสริมและพัฒนาความ สามารถเขาให้มากขึ้นเพื่อให้ทั้งเขาและบริษัทสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไป ได้ซึ่งอาจทำได้ง่ายๆ ผ่านวิธีการดังนี้

1. พยายามให้เวลากับการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ

เศรษฐกิจ ไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณหยุดการพัฒนาทักษะการ เป็นผู้นำที่ดี !การเป็นผู้นำที่ดีคือหนึ่งในกุญแจแห่งความ สำเร็จดังนั้น พยายามหาเวลาฝึกทักษะด้านผู้นำให้แก่ทีมงาน ของคุณ เพราะยิ่งผู้นำของคุณมีความสามารถและศักยภาพ มากเท่าไรโอกาสที่ดีสำหรับตัวคุณเอง สำหรับทีมงานคุณ และองค์กรของคุณ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมาก ขึ้น คุณอาจจะไม่อยากใช้เงินมาจ่ายกับการฝีกอบรมและ พัฒนาความเป็นผู้นำแต่จากผลสำรวจและการประเมิน พบ ว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาการบริหารและการ พัฒนาการเป็นผู้นำ เพราะเป็นช่วงที่ผู้นำของคุณกำลัง ต้องการและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุด!

2. การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

หรืออาจเรียกว่าTalent Group บุคลากรที่เป็นกลุ่ม Talent ของคุณ เป็นใครและคุณมีวิธีการรักษา หรือดูแลพวกเขาเป็นอย่างไร บางคนอาจเรียกกระบวนนี้ว่า “Keeping a great people” เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับสายงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพราะยิ่งคุณมีความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเอาไว้ได้ย่อมเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่องค์กรของคุณในการสร้างคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า สำหรับการนำ เสนอ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ลูกค้า คาดหวังดังนั้น ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมาตรวจสอบเรื่องนโยบายและกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาบุคลการที่มีความสามารถว่าดำเนิน การได้ดีหรือควรต้องเพิ่มเติม ปรับปรุงอย่างไร (ถ้าในภาวะ เศรษฐกิจเช่นนี้แต่บุคคลที่เป็น Talent ในองค์กรของคุณกลับ ลาออกยิ่งจำเป็นต้องใส่ใจอย่างเร่งด่วน)

3. การรับสมัครงานและรักษาพนักงานที่ดีไว้

ในช่วงนี้ เป็นการดีที่คุณจะเริ่มหันมาตรวจสอบกระบวนการ Buying ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรว่าองค์กรของคุณ มีรูป แบบการดำเนินการอย่างไรรวมทั้งกระบวนการรักษา พนักงานหรือ Retaining เป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์การแข่งขัน และดึงดูดเพียงพอสำหรับพนักงาน ทีมีคุณภาพหรือไม่

4. พยายามลดพนักงานที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์

อาจจะดู เป็นการโหดร้ายไปสักหน่อยแต่เวลานี้กลับเป็นเวลาที่เหมาะ สมกับการลดพนักงานที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือเหล่า พนักงานที่เป็นปัญหาแก่องค์กรของคุณมานาน เพราะ พนักงานที่ไร้ประสิทธิภาพ นอกจาพวกเขาจะไม่สร้างโอกาส ในการแข่งขันและช่วยองค์กรให้พัฒนาได้แล้ว บางทีอาจ ทำให้เป็นปัญหาแก่พนักงานคนอื่นๆ ดังนั้น การลดพนักงาน ไร้ประสิทธิภาพออกไปในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ดีและ พนักงาน คนอื่นๆอาจจะขอบใจกับการลดพนักงานพวกนี้ให้พ้นไปซะ

5. สร้างความตื่นตัวและตื่นเต้น

ในบรรยากาศที่เศรษฐกิจที่ ย่ำแย่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้ดูย่ำแย่ไปด้วยแต่ การสร้างความตื่นตัวและตื่นเต้นให้แก่ทีมงานของคุณ กลับ เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เพราะเป็นการสร้างพลังกระตุ้น ที่ดีพนักงานจะมีพลังในการทำอะไรใหม่ๆ หรือ ทำสิ่งที่ทำ อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การละเลย หรือไม่ให้ความ สำคัญกับการสร้างแรงกระตุ้นจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็ อ้อมแน่ๆ ดังนั้น การเป็นผู้นำไม่ควรจะละเลยหรือมองข้าม ไปได้เมื่อคุณคิดถึงการสร้างความตื่นตัวและเพิ่มแรงกระตุ้น ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ คุณก็สามารถทำให้ เกิดขึ้นได้

แล้วบทความหน้า เราจะมาพูดถึง Sirota’s 3 Factor Theory ทฤษฎีที่จะช่วยสร้างความตื่นตัวและเพิ่มแรงกระตุ้น ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#peopledevelopment #leadership

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider