• Career Coach., MissConsult.com

วิธีรับมือกับงานที่ไม่ชอบ


คนทำงานอย่างเรา ช่วงหนึ่งในชีวิตการทำงาน เราย่อมหลีกไม่พ้นการทำงานที่เราไม่ชอบ หรือ งานที่เราคิดว่า ช่างเป็นการใช้เวลาที่ทรมาน และ อยากไปให้พ้นๆ มันเป็นเรื่องธรรมาอย่างมากๆที่คนทำงานย่อมต้องเจอสถานการณ์ดังกล่าว ตราบใดที่เรายังดำเนินอาชีพเป็นพนักงานกินเงินเดือน เหตุการณ์นี้ก็ย่อมต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เรียนรู้การรับมือกับงานที่เราไม่ชอบ สู้จะเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง และ เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุด

จากการสำรวจ ผู้ทำงานที่ประสบความสำเร็จ ทุกรายต่างก็ต้องเจองานที่ตัวเขาเหล่านั้นไม่ชอบ เพียงแต่ว่า เขาจะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด ซึ่งเราได้สรุป และ นำมาเสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับตัวเราเองในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน ที่เราอาจรู้สึกว่า เราไม่ชอบเอาเสียเลย คิดแตกต่าง

ถ้าคุณต้องทำงานที่ไม่ชอบ หรือ เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ก่อนที่คุณจะคิดลาออกไปหางานใหม่กับบริษัทอื่น ให้คุณลองมองดูฝ่ายหรือแผนกอื่นในองค์กรเดิมของคุณก่อนว่า มีองค์กรหรือหน่วยงานไหนที่คุณคิดว่า คุณจะสามารถทำได้ดี หรือ ชอบที่จะได้มีโอกาสได้ทำงาน ลองพูดคุยกับคนทำงานระดับหัวหน้าในแผนกหรือฝ่ายนั้นๆ เพื่อเก็บข้อมูล และ ดูว่า คุณชอบจริงไหม ถ้าคุณชอบ และ คิดว่า คุณจะสามารถทำได้ดี แทนที่คุณจะคิดลาออกไปหาที่ทำงานใหม่ ให้คุณลองสมัครทำงานในฝ่ายหรือในแผนกนั้นๆแทน หรือ ถ้าคุณได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ทำงานระดับหัวหน้างานด้วยแล้ว คุณก็สามารถสืบได้ว่า ลักษณะแบบคุณสามารถร่วมทีมกับฝ่ายหรือแผนกที่คุณสนใจได้หรือเปล่า วิธีนี้พบว่า ทำให้ผู้ทำงานหลายคนประสบความสำเร็จในการย้ายงานไปทำงานในแผนกที่ตนเองชอบ และ ทำได้ดีกว่า การตัดสินใจลาออก ไปหางาน หรือ ไปเรียนรู้องค์กรใหม่ทั้งหมด มองในแง่บวก

ถ้าคุณต้องทำงานที่คุณคิดว่าไม่มีคุณค่า หรือ ไม่เพิ่มทักษะใดๆให้แก่คุณเลย อยากให้คุณลองเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ เพราะในความเป็นจริง การทำงานทุกที่ หรือ ทุกความรับผิดชอบ ย่อมให้ประสบการณ์ หรือ ความเชี่ยวชาญบางอย่างแก่คุณ เพียงแค่คุณไม่ยอมสังเกต หรือ รับรู้แค่นั้นเอง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร ด้านใด จงทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด แล้ว ดูว่า งานที่คุณไม่ชอบ คุณได้ทำอะไรเป็นพิเศษ และ อะไรที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นๆในตำแหน่งอื่น ไม่แน่ว่า คุณจะได้ค้นพบความสามารถที่พิเศษ และ สามารถใช้เป็นตัวเพิ่มคุณสมบัติของคุณใน Resume ของคุณ เพื่อใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งที่คุณมุ่งหวัง รู้จักตนเอง

ถ้าคุณคิดว่า งานที่คุณทำเป็นงานที่ไม่ถูกใจคุณ ไม่ชอบ หรือ อะไรก็แล้วแต่ คุณจำเป็นต้องรู้ว่า เพราะอะไร คุณถึงไม่ชอบ เนื้องาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน องค์กร หรือ อะไรกันแน่ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง จงใช้เวลาเรียนรู้

วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ เพื่อที่ว่า คุณจะได้ใช้เป็นข้อมูลที่ควรหลีกเลี่ยง และ ระมัดระวังในการเลือกที่ทำงานใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอปัญหาเดิมๆ อีกครั้ง ใช้เวลาให้เต็มที่

ถึงงานที่คุณทำ จะไม่ถูกใจ หรือ ไม่ชอบ แต่การตัดสินใจลาออก โดยไม่มีแผนการหางานที่ถูกต้อง เตรียมพร้อมก็ต้องถือว่า เป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีนัก คุณสามารถทำงานปัจจุบันของคุณให้เต็มที่ และ แบ่งเวลาส่วนหนึ่งในวันหยุดในการหางานที่คุณปรารถนา เรียนรู้การสมัครงาน การเขียนเอกสารสมัครงานที่ถูกต้อง และ ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ที่สำคัญ ถ้าตำแหน่งงานปัจจุบัน มีการฝึกอบรม หรือ การเรียนอะไรที่บริษัทส่งให้คุณเข้าฝึกอบรมหรือเข้าเรียน ก็จงตั้งใจทำ และ ไปทุกครั้ง เพราะนั้นคือ ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ อย่าขี้เกียจไป หรือ ไม่ยอมร่วมกิจกรรม เพียงเพราะไม่ชอบอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่า คุณขว้างโอกาสที่ดีให้แก่ตัวคุณเอง สำหรับ กลยุทธ์ข้างบน เป็นหลักที่คนประสบความสำเร็จทางการทำงานใช้ เมื่อเขาต้องทำงานที่ต้องทำ แม้ว่าจะไม่ชอบ ลองเรียนรู้ และ นำไปปรับใช้กับตัวคุณเอง ก็คงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย

- M.I.S.S.Consult.com Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#career #selfdevelopment

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider