• M.I.S.S.Consult

งาน 4 ประเภทเพื่อความสำเร็จของชีวิต


ดอกเตอร์ วิคเตอร์ แฟรงเคิล (Viktor Emil Frankl, M.D., Ph.D. (26 March 1905 – 2 September 1997) นักจิตวิทยาชื่อดัง ได้แบ่งประเภทของการทำงานทั่วไปของบุคคล ออกได้เป็น 4 ประเภท

โดยมีรูปแบบการบริหารคุณค่าของตนเองไว้ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ: งานที่ยากต่อการเรียนรู้และยากที่จะทำ:

ตัวอย่างงานเช่น งานบัญชี งานด้านการเงิน งานบรรณารักษ์ งานด้านการแพทย์ นักวิชาการ หรือ สำหรับผู้เขียน ขอเรียกว่า งานกลุ่มประเภทผู้เชี่ยวชาญ

งานประเภทนี้ อาจกล่าวได้ว่า คนที่ไม่มีทักษะ หรือ ความชอบในด้านนี้อย่างแท้จริงก็ยากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะ ในระยะยาว การทำงานประเภทนี้ ก็จะมองเห็นว่ามันทำยากและพอใจได้ยาก

ข้อควรทราบ: คนที่มีใจรักในเรื่องดังกล่าวจะสามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดได้อย่างเห็นได้ชัด ผ่านการเรียนรู้ การค้นหา และ สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและโลกได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ หรือ คุณหมอ ที่ค้นพบรูปแบบแนวทางการรักษาโรคแบบใหม่ เป็นต้น

กลุ่มงานประเภทนี้ ผู้ทำงานควรจะมีใจรักในงานที่ทำอย่างแท้จริง แต่ถ้าทำงานโดยไม่ได้มีใจรักอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ จะทำงานบนพื้นฐานของเนื้องานหรือความรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ความแตกต่าง และ ส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วไปได้ ในระยะยาว เพราะจะก่อเกิดความเบื่อหน่าย และ ต้องการหางานอื่นที่ทดแทน (อาจอยากจะมีรายได้เสริม หรือ หางานทำเสริม เป็นต้น)

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ดี คือ

  • นิสัยที่รักการเรียนรู้

  • นิสัยการทุ่มเทมุ่งมั่น อดทน

  • มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ทำ

ปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีความสำคัญเพราะในสายอาชีพของกลุ่มนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ทั้งจากสถาบันและ ในวิชาชีพที่ทำ) ที่ต้องมีความอดทนในการวิเคราะห์ เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่าง

2 กลุ่มสายอาชีพ: งานที่ยากในการเรียนรู้ แต่เมื่อเรียนรู้แล้วก็ทำได้ง่าย:

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสายงานที่เน้นทักษะ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือ การขับเครื่องบิน หรือ กลุ่มวิศว ที่ต้องทุ่มเทและมุ่งใส่ใจอย่างมหาศาลที่จะเรียนรู้ แต่เมื่อคุณรอบรู้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ไม่ว่าเมื่อไหร่ น่าเสียดายที่งานประเภทนี้ กลายเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายและ ไม่ท้าทาย เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อควรทราบ: คนที่รักงานในกลุ่มนี้ควรจะมีความอดทน และ ชอบความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้น คนที่เลือกทำงานในกลุ่มงานนี้ จะแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความมั่นคง สุขุม รอบคอบ ซึ่งเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบที่ทำ

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ดี คือ

  • นิสัยที่รักวินัย

  • ความมีระเบียบ ความละเอียดรอบคอบ

  • นิสัยการทุ่มเทมุ่งมั่น

ปัจจัยทั้ง 3 มีความสำคัญเพราะในสายอาชีพของกลุ่มนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ความมั่นคง และ การเชื่อถือได้ เพราะ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อย ไม่สามารถคาดหวังสิ่งแปลกใหม่ๆใดๆได้มากจากกลุ่มงานนี้

3. กลุ่มแรงงาน: งานที่ง่ายที่จะเรียนรู้ แต่ยากที่จะทำ :

คือกลุ่มงานที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น งานรับจ้างขนของ ขนส่งสินค้า หรือ การขุดคู มันง่ายในการเรียนรู้ แต่ยากสำหรับร่างกายของคุณที่จะต้องรับผิดชอบงานเหล่านี้

ข้อควรทราบ: คนที่ทำงานในกลุ่มงานนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาน้อย ทำให้โอกาสการเลือกงานเป็นไปได้น้อย การพัฒนาความสามารถในระยะยาว คือ การฝึกตนเองและการเรียนรู้กระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองไปในกลุ่มของผู้นำ หรือ ผู้ควบคุมแทน

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ดี คือ

  • นิสัยของความอดทน และ

  • ร่างกายที่แข็งแรง

ทั้ง 2 ปัจจัยมีความสำคัญ เพราะ ต้องใช้ร่างกายเป็นส่วนสำคัญในการทำงานระยะยาว

4 กลุ่มธุรกิจ: งานที่ง่ายในการเรียนรู้และง่ายที่จะทำ เรียนรู้ได้ง่าย:

กลุ่มงานนี้ คือ กลุ่มงานที่ทำเกี่ยวกับคน เพราะ คนคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ และ มีทักษะความสามารถโดยพื้นฐานของพันธุกรรมและธรรมชาติ ดังนั้น ในการทำงานด้านนี้ ถ้าเราได้เรียนรู้อย่างแท้จริงเราจะสามารถทำได้ง่าย และทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนอาจทำให้บางครั้งคุณลืมไปแล้วว่าคุณเรียนรู้มาอย่างไรในตอนแรก

กลุ่มงานนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก และ สามารถรวมกับทุกกลุ่มงาน เพื่อสร้างผลสำเร็จที่แตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อควรทราบ: กลุ่มงานนี้ คือ กลุ่มงานธุรกิจ กลุ่มงานสร้างความเชื่อถือในกลุ่มคน ซึ่งแทบทุกกลุ่มงาน จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มงานนี้ หากแต่คนที่เก่งในกลุ่มงานนี้มากๆ จะประสบความสำเร็จได้ดีในการทำงานร่วมกับคนอื่น และ การสร้างคุณค่าตนเองผ่านผู้อื่น

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ

  • การเปิดใจเรียนรู้

มีเพียงปัจจัยเดียว คือ การเปิดใจเรียนรู้ เพราะ โดยทั่วไป พวกเรามีทักษะและความสามารถในกลุ่มงานนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว

สรุปประเด็น:

การประสบความสำเร็จในการทำงาน คือ การตระหนักรู้ว่า คุณทำงานในกลุ่มสายงานใด และคุณมีนิสัยที่ส่งเสริม สนับสนุนต่อการสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จได้แค่ไหน

ยกตัวอย่างเช่น: คุณอาจพบว่า คุณตำแหน่งงาน วิศวกร แต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรอยู่ในกลุ่มงานใด

หลักการแยกก็คือ ถ้าคุณเป็นวิศวกร และคุณรักในการทำงาน แบบไม่ต้องติดต่อผู้คนมากนัก คุณมีความสุขกับการทำงานกับเครื่องไม้เครื่องมือ และ ยุ่งอยู่กับเครื่องจักร ทักษะต่างๆ คุณมองโอกาสทางการเจริญเติบโตของตนเอง บนพื้นฐานการขายทักษะเป็นหลัก ก็อยู่ในกลุ่มงาน 2 หรือ กลุ่มสายอาชีพ นั่นเอง

แต่ถ้าคุณเป็นวิศวกร คุณทำงานได้แต่คุณชอบการบริหารคนมากกว่า คุณมองถึงโอกาสทางการสร้างธุรกิจ การเจริญเติบโตของคุณผ่านการขายการบริหารบุคคลเป็นหลัก ก็อยู่ในกลุ่มงาน 4

จุดน่าสนใจอยู่ที่ว่า

หากคุณเป็นทั้งสองอย่าง คือ คุณเป็นวิศวกรที่เก่งทางทักษะความสามารถ และ คุณก็มองเห็นว่า คุณต้องเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน คุณจึงให้ความสำคัญกับคนด้วยเช่นกัน แบบนี้จึงจะถือว่า คุณเด่นทั้งกลุ่มงาน 2 และ 4

ในการทำงานองค์กรทั่วไป บ่อยครั้งที่เราพบว่า ผู้ทำงานกลุ่ม 2 เช่น ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร มักจะยึดติดกับทักษะความสามารถของตนเอง และ ละเลยการเรียนรู้ ทักษะเกี่ยวกับการบริหารคนที่แตกต่าง ทำให้เขาจำกัด การเรียนรู้ในกลุ่มงานที่ 4 (กลุ่มธุรกิจ)

ด้วยการจำกัดการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลทำให้เขา ไม่สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ระดับการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะเห็นว่า ในการทำงานแบบผู้ทำงานมืออาชีพ คือ ขายทักษะความสามารถได้อย่างดีที่สุด สิ่งสำคัญคือ ทักษะในกลุ่มที่ 4

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าทุกกลุ่มทักษะ หากมีทักษะในกลุ่มที่ 4 ย่อมนำมาซึ่งโอกาสแห่งการสร้างผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

พื้นฐานของการเรียนรู้โดยเบื้องต้น พวกเราถูกประเมินคุณค่าผ่าน กลุ่มงานประเภทที่ 1& 2 เสมอ

นั่นคือ ใครเรียนเก่ง หรือ สอบเรียนแพทย์ วิศวกรได้ ถือว่า เก่ง

ทำให้ ครอบครัวหรือตัวคุณเอง ต้องการเป็นที่ยอมรับ จึงแสดงออกผ่านการขยันเรียน ขยันท่องหนังสือ ทำเรื่องยากๆให้ได้คะแนนมากที่สุด

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราพบว่า กลุ่มคนที่เราชื่นชมว่าเก่งในสายงาน กลุ่มที่ 1&2 เมื่อเข้ามาทำงานในธุรกิจ (กลุ่มงานที่ 4) มักไม่ประสบความสำเร็จเหมือนช่วงเรียน แต่กลายเป็นว่า คนที่เรียนทั่วไปๆ สามารถประสบความสำเร็จในกลุ่มงานที่ 4 ได้ดีกว่า นั่นเอง

จากตัวอย่างดังกล่าว การไม่ประสบความสำเร็จของคนในกลุ่มงานที่ 1&2 เมื่อเข้ามาทำงาน ไม่ใช่เพราะ" ไม่เก่ง" แต่หากเป็นเพราะ "เก่งมากเกินไป"

จนบางครั้ง เมื่อต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคน ต้องอาศัย กฎธรรมชาติในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกัน (Respect) ทำได้ไม่ดี ...

บางคนยึดติดกับสิ่งที่ตนเองทำประสบความสำเร็จ ไม่อยากเปลี่ยนแปลงใด (Ego) ทำให้การเรียนรู้จำกัด ไม่อยากเรียนรู้ จนสุดท้าย พวกเขากลับทิ้งทักษะและความสามารถที่มีแต่โดยธรรมชาติของตนเองทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

เราจึงเห็นได้ว่า หลายๆคนเก่งมักจะยึดความคิดเห็นหรือทักษะของตนเองเป็นสำคัญ จำกัดการเปิดรับเรียนรู้จากคนอื่นหรือแหล่งอื่น (ปัจจัยสำคัญของกลุ่มงานที่ 4) ส่งผลทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้จำกัดเมื่อต้องทำงานเชิงธุรกิจ

กลุ่มงานที่ 4 ถือเป็นกลุ่มงานที่สร้างความแตกต่างให้แก่มนุษย์ ในการได้ใช้ศักยภาพที่เรามีมาโดยธรรมชาติผ่านการเรียนรู้เรื่องคน และ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นกลุ่มงานที่มีศักยภาพในการตอบแทนผู้ทำงานได้อย่างไม่จำกัด บนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง และ ยังถูกจัดเป็นกลุ่มงานที่มนุษย์ทุกคนควรต้องเก่ง เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สังคมที่อยู่

ดอกเตอร์ วิคเตอร์ แฟรงเคิล จึงได้บอกไว้ว่า ในการประสบความสำเร็จในการทำงาน เราจำเป็นต้องมีทักษะในกลุ่มงานที่ 4 อยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นบนประโยชน์สูงสุดได้อย่างดีที่สุด และ ที่สำคัญ เป็นกลุ่มงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และ ทำได้ง่าย ผ่านการเปิดใจ

อย่างไรก็ตามในการประสบความสำเร็จโดยแท้จริงในการทำงานตามความหมายของ ดอกเตอร์ วิคเตอร์ แฟรงเคิล คือ การทำงานในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับความชอบของเรา

โดย ความสำเร็จ หมายถึง ความสุข ความสงบ ของจิตใจเราเมื่อได้ทำงาน

ไม่ว่าเราจะอยู่กลุ่มงานใด ถ้าเราทำแล้ว เรารู้สึกสงบ มีความสุข นั่นก็คือคำตอบของเรา

M.I.S.S.Consult.com

Copyright 2016-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

#selfdevelopment #leadership #career #missco

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider