• MissConsult Co., Ltd

3 Steps for Listen more: 3 ขั้นตอนเพิ่มเสน่ห์การเป็นผู้บริหารด้วยการฟัง


เรียนรู้ฟังให้มากขึ้น: คนทั่วไปมักเข้าใจว่า คนที่พูดเก่ง คือคนที่มีเสน่ห์ แต่ผลการสำรวจพบว่า คนที่มีเสน่ห์แท้จริง แล้ว คือ คนที่ฟังเป็น ต่างหาก เพราะ ธรรมชาติของมนุษย์ ใครๆ ก็อยากให้มีคนฟังตนเองมากกว่า ฟังคนอื่น?

การฟัง ไม่ได้หมายความว่า คุณนั่งนิ่งสนิท แต่ การฟัง หมายถึงว่า คุณแสดงความสนใจผู้ที่กำลังพูดหรือส่งสาร ด้วยความกระตือรือร้น และ ต้องการเข้าใจผู้ส่งสาร ในมุมมองที่ผู้ส่งสารกำลังสื่อสารกับคุณ!

ด้วยหลักการดังกล่าว เราจึงพบว่า การฟัง ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป !!

การฟังที่ดี ผู้ฟัง ต้องฟังด้วยหัวใจ คือ มีใจที่อยากฟังอย่างแท้จริงนั่นเอง

สำหรับผู้ทำงานในตำแหน่งงานของผู้จัดการหรือผู้บริหาร การฟังเป็นทักษะที่สำคัญ อย่างไรก็ตามพบว่าเป็นทักษะที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการทั่วไปไม่มีทักษะมากที่สุด

ดังนั้น เราจะเห็นว่า ผู้จัดการหรือผู้บริหารหลายๆท่าน พูดเก่ง หรือ แย่งกันพูด จนกลายเป็นเรื่องปกติ และที่พบเห็นบ่อยสุด ผู้บริหารหรือผู้จัดการหลายๆ ท่าน ไม่อยากฟังเลยด้วยซ้ำ ทำให้หลายๆครั้ง ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการ เป็นคนที่สรุปบนพื้นฐานการคิดของตนเอง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด และ ที่สำคัญ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นลบ สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้แก่ตนเองในด้านการสื่อสาร กับคนรอบข้างไปอย่างน่าเสียดาย

โดยเฉพาะ การบริหารลูกน้องหรือลูกทีม การฟัง คือ หัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์ และ ข้อเท็จจริง และได้ใช้ความสามารถที่มีอย่างแท้จริงแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสูงสุด

การฟังมีความสำคัญกับงานบริหาร ถึงขนาด มีการกำหนดการเรียนรู้ การฟังเป็นทักษะพื้นฐานของการบริหารระดับสูง เราเรียกว่า Active Listening หรือ ทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพ นั่นเอง

วันนี้ MissConsult.com ขอแนะนำการฝึกทักษะการฟัง เพื่อส่งเสริมเสน่ห์แก่ผู้ทำงานและผู้บริหาร ด้วยหลักการฝึกเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

การฟัง ทำให้ผู้บริหารมีโอกาสในการตั้งคำถาม การคิด และ การวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด และ แน่นอน ทำให้ผู้บริหารใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เข้าใจผู้อื่นได้ดีด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การบริหารการฟัง ทำเพียงแค่ 3 ขั้นตอน คุณก็จะสามารถสร้างทักษะด้านนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ขั้นตอนที่ 1: ตั้งใจฟัง

เลิกกิจกรรมที่ทำเมื่อคุณจะฟังใคร ให้แสดงความสนใจและฟังอย่างแท้จริง หากทำไม่ได้ ไม่ควรฟังแต่ควรแจ้งผู้ส่งสารหรือผู้พูดให้ทราบในเวลาที่คุณพร้อมจะรับฟัง การทำแบบนี้ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวคุณ ในลักษณะของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับคนและงาน สร้างพื้นที่ความเคารพในตนเองให้เกิดการรับทราบและรับรู้ ส่งผลต่อการได้รับความเชื่อถือ และ ความเคารพจากผู้เกี่ยวข้องได้โดยง่าย

  • ขั้นตอนที่ 2: ฟังเพื่อทำความเข้าใจ

การฟัง คือ การทำความเข้าใจ ในเรื่องราวและมุมมองของคนอื่น เพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจน ต่อสถานการณ์ ดังนั้น ไม่ใช่ เรื่องของการ ตกลงใจ หรือ เห็นร่วมด้วยแต่อย่างไร หากทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในเรื่องนี้ ก็จะลดความวิตกกังวล ในเรื่องการสร้างข้อโต้แย้ง หรือ ข้อขัดแย้ง ทำให้การฟังเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

  • ขั้นตอนที่ 3: สอบถามกลับ

สร้างความเข้าใจ และ ความสนใจอย่างแท้จริง ต่อเรื่องที่ได้รับฟัง ขอคำขยายความในเรื่องหรือประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน หรือ ไม่แน่ใจ หากกรณี คิดว่า เข้าใจ ก็ควรมีการ ทวนถาม เพื่อสร้างความแน่ใจว่า คุณและคู่สนทนา มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะ หลายๆกรณีของความผิดพลาดทางการสื่อสารคือ ต่างคนต่างคิดในแง่มุมของตนเองและ คิดเอาเองว่า คู่สนทนาก็คิดตรงกัน ดังนั้น การสอบถามกลับ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกทำ

การตั้งคำถาม ก็เป็นทักษะที่สำคัญ ที่สนับสนุนการฟังให้มีเสน่ห์ได้มากขึ้น ทำให้คู่สนทนา รู้สึกถึงความใส่ใจ ความฉลาด และ ทำให้คุณเป็นคู่สนทนา ที่สามารถสร้างสรรค์ หรือ ทำให้เกิดประโยชน์แก่คู่สนทนาได้อย่างแท้จริง ผู้บริหารและผู้จัดการ จึงควรฝึกทักษะการถาม ซึ่งอาจเริ่มต้น ง่ายๆ ด้วยหลักการถามตามแบบ 5Whys หรือ การถามคำถาม 5 คำถามต่อเรื่องที่ได้รับฟัง (พยายามตั้งกฏให้แก่ตนเองว่า ในการฟังใดๆ คุณจะถามคู่สนทนา ของคุณอย่างน้อย 5 คำถาม เพื่อให้เกิดการร่วมรับรู้ และ ความมั่นใจในข้อมูลที่ถูกสื่อสารได้อย่างสอดคล้องต่อกัน)

- MissConsult

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider