• MissConsult Co.,Ltd.

Job&Money: การวางแผนพัฒนาเพื่อสร้างความสำเร็จ


การสร้างทัศนคติด้านการรักงานของตนเอง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการทำงานเลยทีเดียว!

เพราะถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำ นั่นหมายถึงว่า คุณมีความสุขและ แน่นอนว่า การรักในงาน ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตด้วยเช่นกัน !

วันนี้ MissConsult ขอแนะนำวิธีการพิจารณาการวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความรักในงานของคุณและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับคุณ...

สำหรับการเรียนรู้ว่า คุณรักอะไร และ วิธีการเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า งานอะไรที่คุณรักและสามารถสร้างการตอบแทนแก่คุณได้ดี

งาน 4 ประเภท

ดอกเตอร์ วิคเตอร์ แฟรงเคิล (Viktor Emil Frankl, M.D., Ph.D. (26 March 1905 – 2 September 1997) นักจิตวิทยาชื่อดัง ได้เคยให้ข้อมูลด้านประเภทของการทำงานทั่วไปที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท โดยมีรูปแบบการบริหารคุณค่าของตนเองไว้ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

1 งานที่ยากต่อการเรียนรู้และยากที่จะทำ: เช่น งานบัญชี งานด้านการเงิน งานบรรณารักษ์ งานด้านการแพทย์ นักวิชาการ หรือ สำหรับผู้เขียน ขอเรียกว่า งานสายมืออาชีพ งานประเภทนี้ อาจกล่าวได้ว่า คนที่ไม่มีทักษะ หรือ ความชอบในด้านนี้อย่างแท้จริงก็ยากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะ ในระยะยาว การทำงานประเภทนี้ ก็จะมองเห็นว่ามันทำยากและพอใจได้ยาก

ข้อควรทราบ: คนที่มีใจรักในเรื่องดังกล่าวจะสามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดได้อย่างเห็นได้ชัด ผ่านการเรียนรู้ การค้นหา และ สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและโลกได้อย่างชัดเจน ดังเราจะเห็นได้ว่า การค้นพบรูปแบบแนวทางการรักษาโรคแบบใหม่ เป็นต้น แต่ถ้าทำงานโดยไม่ได้มีใจรักอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่ จะทำงานบนพื้นฐานของเนื้องาน ทำให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ความแตกต่าง และ ส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วไปได้ ในระยะยาว จะก่อเกิดความเบื่อหน่าย และ ต้องการหางานอื่นที่ทดแทน

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ดี คือ นิสัยที่รักการเรียนรู้ นิสัยการทุ่มเทมุ่งมั่น อดทน และ มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ทำ เพราะในสายอาชีพของกลุ่มนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ทั้งจากสถาบันและ ในวิชาชีพที่ทำ) ที่ต้องมีความอดทนในการวิเคราะห์ เรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่าง

2 งานที่ยากในการเรียนรู้ แต่เมื่อเรียนรู้แล้วก็ทำได้ง่าย: ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสายงานที่เน้นทักษะเช่น การพิมพ์เอกสาร หรือ การขับเครื่องบิน หรือ กลุ่มวิศวะ ที่ต้องทุ่มเทและมุ่งใส่ใจอย่างมหาศาลที่จะเรียนรู้ แต่เมื่อคุณรอบรู้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ไม่ว่าเมื่อไหร่ น่าเสียดายที่งานประเภทนี้ กลายเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายและ ไม่ท้าทาย เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อควรทราบ: คนที่รักงานในกลุ่มนี้ จะมีความอดทน และ ชอบความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้น คนที่เลือกทำงานในกลุ่มงานนี้ จะแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความมั่นคง สุขุม รอบคอบ ซึ่งเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบที่ทำ

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ดี คือ นิสัยที่รักวินัย ความมีระเบียบ ความละเอียดรอบคอบ นิสัยการทุ่มเทมุ่งมั่น เพราะในสายอาชีพของกลุ่มนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ ความมั่นคง และ การเชื่อถือได้ เพราะ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อย ไม่สามารถคาดหวังสิ่งแปลกใหม่ๆใดๆได้มากจากกลุ่มงานนี้

3. งานที่ง่ายที่จะเรียนรู้ แต่ยากที่จะทำ : คือกลุ่มงานที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น งานรับจ้างขนของ ขนส่งสินค้า หรือ การขุดคู มันง่ายในการเรียนรู้ แต่ยากสำหรับร่างกายของคุณที่จะต้องรับผิดชอบงานเหล่านี้

ข้อควรทราบ: คนที่ทำงานในกลุ่มงานนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาน้อย ทำให้โอกาสการเลือกงานเป็นไปได้น้อย การพัฒนาความสามารถในระยะยาว คือ การฝึกตนเองและการเรียนรู้กระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองไปในกลุ่มของผู้นำ หรือ ผู้ควบคุมแทน

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ดี คือ นิสัยของความอดทน และ ร่างกายที่แข็งแรง เพราะ ต้องใช้ร่างกายเป็นส่วนสำคัญในการทำงานระยะยาว

4 งานที่ง่ายในการเรียนรู้และง่ายที่จะทำ เรียนรู้ได้ง่าย: กลุ่มงานนี้ คือ กลุ่มงานที่ทำเกี่ยวกับคน เพราะ คนคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ และ มีทักษะความสามารถโดยพื้นฐานของพันธุกรรมและธรรมชาติ ดังนั้น ในการทำงานด้านนี้ ถ้าเราได้เรียนรู้อย่างแท้จริงเราจะสามารถทำได้ง่าย และทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ จนอาจทำให้บางครั้งคุณลืมไปแล้วว่าคุณเรียนรู้มาอย่างไรในตอนแรก กลุ่มงานนี้ ถือว่ามีความสำคัญมาก และ สามารถรวมกับทุกกลุ่มงาน เพื่อสร้างผลสำเร็จที่แตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อควรทราบ: กลุ่มงานนี้ คือ กลุ่มงานธุรกิจ กลุ่มงานสร้างความเชื่อถือในกลุ่มคน ซึ่งแทบทุกกลุ่มงาน จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มงานนี้ หากแต่คนที่เก่งในกลุ่มงานนี้มากๆ จะประสบความสำเร็จได้ดีในการทำงานร่วมกับคนอื่น และ การสร้างคุณค่าตนเองผ่านผู้อื่น

ปัจจัยความสำเร็จ: ในสายงานนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การเปิดใจเรียนรู้ เพราะ โดยทั่วไป พวกเรามีทักษะและความสามารถในกลุ่มงานนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว

คุณอาจพบว่า คุณตำแหน่งงาน วิศวกร แต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรอยู่ในกลุ่มงานใด หลักการแยกก็คือ ถ้าคุณเป็นวิศวกร และคุณรักในการทำงาน แบบไม่ต้องติดต่อผู้คนมากนัก คุณมีความสุขกับการทำงานกับเครื่องไม้เครื่องมือ และ ยุ่งอยู่กับเครื่องจักร ทักษะต่างๆ คุณมองโอกาสทางการเจริญเติบโตของตนเอง บนพื้นฐานการขายทักษะเป็นหลัก ก็อยู่ในกลุ่มงาน 2

แต่ถ้าคุณเป็นวิศวกร คุณทำงานได้แต่คุณชอบการบริหารคนมากกว่า คุณมองถึงโอกาสทางการสร้างธุรกิจ การเจริญเติบโตของคุณผ่านการขายการบริหารบุคคลเป็นหลัก ก็อยู่ในกลุ่มงาน 4

อย่างไรก็ตาม คุณเป็นวิศวกรที่เก่งทางทักษะความสามารถ และ คุณก็มองเห็นว่า คุณต้องเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน คุณจึงให้ความสำคัญกับคนด้วยเช่นกัน แบบนี้จึงจะถือว่า คุณเด่นทั้งกลุ่มงาน 2 และ 4

พื้นฐานของการเรียนรู้ งาน พวกเราถูกประเมินคุณค่าผ่าน กลุ่มงานประเภทที่ 1& 2 เสมอ นั่นคือ ใครเรียนเก่ง หรือ สอบเรียนแพทย์ วิศวกรได้ ถือว่า เก่ง ทำให้ ครอบครัวหรือตัวคุณเอง ต้องการเป็นที่ยอมรับ ขยันเรียน ขยันท่องหนังสือ ทำเรื่องยากๆให้ได้คะแนนมากที่สุด

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราพบว่า กลุ่มคนที่เราชื่นชมว่าเก่งในสายงาน กลุ่มที่ 1&2 เมื่อเข้ามาทำงานในธุรกิจ (กลุ่มงานที่ 4) มักไม่ประสบความสำเร็จเหมือนช่วงเรียน แต่กลายเป็นว่า คนที่เรียนทั่วไปๆ สามารถประสบความสำเร็จในกลุ่มงานที่ 4 ได้ดีกว่า นั่นเอง

โดยตัวอย่างด้านบน ไม่ใช่ คนในกลุ่มงานที่ 1&2 ไม่เก่ง แต่หากเป็นเพราะเก่งมากเกินไป จนบางครั้ง เมื่อต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคน ต้องอาศัย กฎธรรมชาติในเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกัน (Respect) ทำได้ไม่ดี บางคนยึดติดกับสิ่งที่ตนเองทำประสบความสำเร็จ ไม่อยากเปลี่ยนแปลงใด (Ego) ทำให้การเรียนรู้จำกัด ไม่อยากเรียนรู้ จนสุดท้าย พวกเขากลับทิ้งทักษะและความสามารถที่มีแต่โดยธรรมชาติของตนเองทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

วิธีการเพิ่มค่าตอบแทน

ในกลุ่มงานที่ 1&2 ถ้าคุณเก่งจนเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างผลงานที่แตกต่าง แบบผู้ตั้งต้น คุณเองก็สามารถเพิ่มผลตอบแทน ให้แก่ตนเองได้โดยทันที

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ยากและใช้เวลา ตลอดทั้งต้องมีใจที่รักและทุ่มเท (passion) จนพบว่า หลายคนที่มีลักษณะดังกล่าว แทบจะไม่คิดถึงผลตอบแทนเลยด้วยซ้ำ เพราะ เขาหวังสร้างผลงาน มากกว่า ผลตอบแทนของพวกเขาไม่ใช่เงิน แต่หมายถึง การประสบความสำเร็จในฐานะผู้ริเริ่ม หรือ ผู้สร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่าง

สำหรับทั่วไป: การสร้างผลตอบแทน สิ่งที่ต้องทำ คือ การวางแผนเพิ่มทักษะและความสามารถในกลุ่มงานที่ 4 โดยจำเป็นต้องพึงระลึกเสมอว่า กลุ่มงานที่ 4 เป็นกลุ่มงานของทักษะความสามารถโดยธรรมชาติของเรา ดังนั้น การเปิดใจเรียนรู้ และ การฝึกฝน คือ ปัจจัยความสำเร็จ

สรุปได้ว่า ในการประสบความสำเร็จในการทำงานและการเพิ่มค่าตอบแทน

เราจำเป็นต้องมีทักษะในกลุ่มงานที่ 4 อยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นบนประโยชน์สูงสุดได้อย่างดีที่สุด และ ที่สำคัญ เป็นกลุ่มงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และ ทำได้ง่าย ผ่านการเปิดใจ

ดังนั้นในการประสบความสำเร็จในการทำงานตามความหมายของ ดอกเตอร์ วิคเตอร์ แฟรงเคิล คือ การทำงานในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับความชอบของเรา โดย ความสำเร็จ หมายถึง ความสุข ความสงบ ของจิตใจเราเมื่อได้ทำงาน

ไม่ว่าเราจะอยู่กลุ่มงานใด ถ้าเราทำแล้ว เรารู้สึกสงบ มีความสุข นั่นก็คือคำตอบของเรา

สำหรับกลุ่มงานที่ 4 ถือเป็นกลุ่มงานที่สร้างความแตกต่างให้แก่มนุษย์ การได้ใช้ศักยภาพที่เรามีมาโดยธรรมชาติผ่านการเรียนรู้เรื่องคน และ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นกลุ่มงานที่มีศักยภาพในการตอบแทนผู้ทำงานได้อย่างไม่จำกัด บนพื้นฐานการพัฒนาตนเอง และ ยังถูกจัดเป็นกลุ่มงานที่มนุษย์ทุกคนควรต้องเก่ง เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สังคมที่อยู่ ดังนั้น อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเอง ด้วยกลุ่มงานที่ 4 กันด้วยนะครับ

- MissConsult

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที


© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider