• MissConsult Co., Ltd.

Review: คู่มือสะกดใจคน


สะกดใจคน

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราทุกคนต่างก็ต้องการการถูกยอมรับ และ การได้รับการยอมรับในสังคมที่เราอยู่ หากมากหน่อย ก็อาจทำให้เรากลายเป็นคนที่กังวลได้ง่ายกับการได้รับคำตำหนิวิจารณ์

เราทุกคนต่างก็ต้องการ เป็นหนึ่งในคนที่สามารถทำให้ผู้อื่นชอบ หรือ มีเสน่ห์ วันนี้ MissConsult ขอแนะนำหนังสือแนวจิตวิทยา ของนักเขียนชื่อดังด้านพฤติกรรมบุคคล คุณ เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน ในชื่อภาษาไทยว่า คู่มือสะกดใจคน (Get Anyone to do Anything)...

หนังสือ คู่มือสะกดใจคน เป็นหนึ่งในหนังสือน่าอ่าน และ สามารถนำกลยุทธ์ในหนังสือไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบหนังสือ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยทำให้อ่านง่ายผ่านการแยกหมวดหมู่ออกเป็นเรื่องๆ

อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือเทคนิคที่ใช้ อาจไม่ได้บอกอย่างชัดเจนสำหรับคนที่ไม่มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยามาก่อน หากแต่ว่า ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ชอบอ่านหนังสือแนวจิตวิทยามาบ้าง ก็จะสามารถจับประเด็นที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ง่าย เพราะ ผู้เขียนไม่ได้เขียนในลักษณะสรุปเป็นเทคนิคในการกระทำอย่างชัดเจน หากแต่เขียนในลักษณะการบรรยายความสอดคล้อง โดยสอดแทรกรูปแบบทางจิตวิทยาเข้าไป โดยถ้าคุณไม่เคยรู้แนวทางจิตวิทยาเบื้องต้นทั่วไปมาก่อน ก็อาจจะสับสนเล็กน้อยว่าจะปฏิบัติจริงได้อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น

บทแรก ที่เขียนเกี่ยวกับการทำให้ผู้อื่นชอบ แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อย่อย สำหรับการพึงระลึกและปฏิบัติ ดังนี้

1. พูดถึงกฏ แห่งความเชื่อมโยง คือ การตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์ความพร้อมของผู้อื่น (เป้าหมาย) ก่อนเสมอ เรียกว่า ดูกาละเทศะให้เป็น

2. การเผชิญหน้าซ้ำๆ คือ การทำตัวเองให้เป็นที่คุ้นเคยต่อเป้าหมาย (หรือคนที่เราต้องการให้ชอบ ) ต้องการสื่อให้ทราบว่า คุณควรทำตัวให้เป็นคนที่เข้าถึงได้ และที่สำคัญ คือ ควรเป็นในลักษณะที่เป็นบวก (คิดถึงคุณแล้ว คุณถึงแต่เรื่องดีๆ ไม่ใช่ เรื่องไม่ดี หรือ เรื่องที่ต้องระวัง - อันนี้หนังสือไม่ได้บอกในบทนี้ แต่จะกล่าวถึงในบทอื่น ดังนั้น ถ้าจะทำตัวให้เป็นที่รู้จัก คุณควรทำให้เป็นในทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าลบ (แนวจิตวิทยาโดยทั่วไป

3. การแสดงความรักใคร่ชอบพอ: คือ การแสดงการยอมรับ หรือ การไม่ตำหนิ วิจารณ์ นินทา หรือ ทำให้ผู้อื่น (เป้าหมาย) รู้สึกว่าเราไม่ยอมรับ หรือ ไม่ชอบเขา (ง่ายๆ คือ เลิกนิสัย นินทา หรือ จ้องจับผิด และ พูดถึงแง่ดีของบุคคลผู้นั้นเสมอ ก็จะทำให้ง่ายต่อการแสดงพลังงานด้านนี้ออกไปให้เป้าหมายของคุณรับรู้ได้)

4. ความคล้ายคลึงกัน คือ การแชร์ประสบการณ์ หรือ ทำให้เกิดความรู้สึกว่า คุณเข้าใจ ผู้อื่น (เป้าหมาย) หรื ง่ายๆ คือ การรับฟัง (เพราะ เราก็ไม่สามารถมีประสบการณ์เหมือนได้ทุกอย่าง ดังนั้น การรับฟังด้วยความเข้าใจ สามารถ ทดแทนได้ ) โดยทั่วไป เทคนิค ที่ใช้กันมาก สำหรับ ข้อนี้ คือ การให้ความสนใจต่อ งานอดิเรก หรือ สิ่งที่คนอื่นให้ความสำคัญ (เป้าหมายของคุณ) เช่น กีฬาที่ชอบ หนังสือที่อ่าน หรืออื่นๆ

5. การทำให้เขารู้สึกดี คือ พฤติกรรมของคุณที่ควรทำให้ผู้อื่น (เป้าหมาย) รู้สึก สบายใจ ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไป หลักการทำได้ง่าย ทันที คือ การแสดงความสนใจต่อเรื่องราวที่ผู้อื่นเล่า และ รับฟังโดยไม่ขัดคอ เลิกตำหนิ วิจารณ์ หรือ แสดงการรู้ทุกอย่างมากเกินไป ถ้าทำได้ รับรองว่า คุณก็จะสามารถเป็นหนึ่งของคนที่ทำให้เขารู้สึกดี

6. ความเข้าอกเข้าใจ คือ การทำให้ผู้อื่น (เป้าหมาย) รู้สึกว่า เราเข้าใจเขา ในหนังสือใช้หลักการ Mirror คือ การเลียนแบบท่าทางแบบผู้อื่นไม่รู้ตัว ในส่วนของท่าทางและน้ำเสียง โดยทั่วไป จำหลักการได้ง่ายๆ คือ การในระดับพลังงานเดียวกับผู้อื่น (เป้าหมาย) เช่น เขากำลังเศร้า คุณก็ต้องอยู่ในโทนเศร้าร่วมด้วย แต่ไม่ต้องมากจนพากันดึงไป ให้อยู่ในโทนเดียวกับเป้าหมาย แต่ในระดับที่ดีกว่าหนึ่งระดับ

ไม่ใช่ เขาเศร้า และกำลังเล่าเรื่องเศร้า แต่คุณไม่อยากให้เขาเศร้า เลยนอกเรื่องและพาหัวเราะ อันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่คุณสามารถทำได้ โดยให้แสดงออกถึงความเศร้าผ่านน้ำเสียง และถ้อยคำ หลังจากนั้น ถ้าต้องการให้เขารู้สึกดีขึ้น คุณก็ค่อยๆ ยกระดับน้ำเสียงและสื่อสารผ่านคำพูดบอกเขาว่า 'อย่าเศร้า เลย เรามาหาเรื่องอะไรสนุกๆทำกันนะ' แล้วดูปฏิกิริยาเขา ค่อยดำเนินการที่ต่อเนื่องต่อไป จะเกิดผลดีกว่า

7. การให้ความช่วยเหลือ คือ การให้ผู้อื่น (เป้าหมาย) ได้มีโอกาสสร้างคุณค่าเล็กๆน้อยๆแก่คุณ โดยจะทำให้เขารู้สึกว่า เขาก็มีความสำคัญกับคุณ หรือ คุณยอมรับเขาแบบไม่รู้ตัว เขาจะรู้สึกดีกับคุณได้โดยง่าย

8. เป็นแค่มนุษย์ปุถุชนคนหนึง คือ การทำตัวเองให้เป็นคนธรรมดาในบางเรื่องบางอย่างบ้าง ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดไม่ได้ การทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ทำให้ผู้อื่น (เป้าหมาย) เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย หรือ สบายใจว่า คุณเองก็เข้าถึงได้ และ ไม่ได้น่ากลัว หรือ น่าเกรงจนเขาอาจไม่กล้าที่จะชอบคุณเลยก็ได้

9. ทัศนคติในเชิงบวก คือ การมองโลกในแง่ของโอกาสและความน่าจะเป็น ไม่ใช่เรื่องของการตำหนิ วิจารณ์ แง่ร้าย เป็นต้น

ตัวอย่าง 9 ข้อ คือบทแรก หากแต่จะได้ประโยชน์สูงสุด แนะนำให้อ่านจนจบเล่ม แล้วย่อยความรู้ ความเข้าใจของตนเองออกมา เพราะจะพบว่า แต่ละบทแท้จริงแล้ว เชื่อมโยงกัน และ สามารถนำมาประกอบใช้ร่วมกันได้ดี

คำแนะนำจาก MissConsult

การทำให้คนอื่นชอบ เรามีเทคนิค และการเรียนรู้ที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอ เพราะ ยิ่งเราเรียนรู้และนำมาปรับใช้ เราย่อมพบเทคนิค ที่เหมาะสมกับตัวและสถานการณ์ที่เจอได้อย่างดีกว่า อย่างไรก็ตาม สรุปหลักการง่ายๆ สำหรับการทำให้ผู้อื่นชอบคุณ ผ่าน 3 ข้อ ง่ายๆ ทำได้ทันทีดังนี้

  1. สัญลักษณ์แห่ง ความสดชื่น ความดีงาม: ทำตัวเองให้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความดี ผ่าน การยิ้มแย้ม มองหาโอกาส และ การแสดงออกถึงความใส่ใจผู้อื่น เรียกง่ายๆว่า ทำให้เขาเห็นคุณแล้วรู้สึกถึง ดอกไม้ที่สดชื่น น่าเดินเข้าไปให้ได้กลิ่น ไม่ใช่ เห็นแล้วนึกถึงโลงศพ มีแต่เรื่องหดหู่ น่าเบื่อหน่าย เป็นต้น

  2. คำพูด เป็นคนที่ฝึกใช้คำพูดที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ พูดแล้วก่อประโยชน์และได้รับอนุญาตให้พูด ไม่ใช่อยากจะพูดก็พูด โดยไม่คำนึงว่า ใช่เรื่องของคุณ หรือ มีคนอยากให้คนพูดหรือไม่

  3. เลิกนินทา วิจารณ์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ณ ปัจจุบัน ที่การพูดวิจารณ์ กลายเป็นเรื่องที่กระทำได้ง่ายและทำได้เร็ว หากแต่ การวิจารณ์ โดยแท้จริงแล้ว ต้องเป็นเรื่องที่ว่า ผู้พูดเป็นคนที่รู้วิธีในการทำให้ดีกว่า และ กระทำโดยบริสุทธ์ใจในการติเพื่อให้เกิดการแก้ไข ไม่ใช่ การพูดวิจารณ์ โดยผู้พูดเองก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ หรือ ทำอะไรได้มาก่อน อันนี้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้เทคนิคทางจิตวิทยาดีๆ หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่า ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่านได้ดีเช่นกัน

MissConsult Co., Ltd

- MissConsult

Copyright 2015-2020: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

#books #reading #motivation #psychology #peopledevelopment #selfdevelopment

© 2018  M.I.S.S.Consult

The Professional of Psychometric tests & People Development Provider