MOST
POPULAR

Made a Positive Energy

April 25, 2017

1/9
Please reload

Recruitment People

May 19, 2017

1/6
Please reload

ความจริง ทางการทำงาน

February 13, 2018

1/9
Please reload

Psychology At Work Podcast

THE LATEST

Please reload

April 4, 2019“ความเครียดเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพของเรา” , “ความเครียดทำให้เรามีชีวิตที่แย่ลง” ใครบ้างครับที่มีความเชื่อแบบนี้อยู่ 

ถ้าแอดมินบอกว่ามีงานวิจัยที่ เก็บสำรวจกับผู้ใหญ่กว่า 30,000 คนพบว่าคนที่มีความเครียดสูง เป็นกลุ่มคนมีอายุยืนที่สุดแม้จะนับรวมกลุ่มที่มีความเครียด...